Prihlasovanie do súťaže “Inovatívny čin roka 2015” predlžené do 22. apríla 2016

Ak ste minulý rok inovovali, zaviedli novú technológiu, alebo vyvinuli nový produkt a uviedli na trh, môžete sa uchádzať o cenu Inovatívny čin roka 2015, kde okrem finančnej odmeny môžete získať aj propagáciu organizácie prostredníctvom MH SR, resp. SIEA. Nový termín je 22.4.2016.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo deviaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2015“.  Prihlášky do súťaže možno podávať do 22. apríla 2016.

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

  1. Výrobková inovácia (inovácia produktov),
  2. Technologická inovácia (procesov),
  3. Inovácia služby (netechnologický proces)

Ministerstvo hospodárstva SR poverilo organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2015, zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu organizátora súťaže v predĺženom termíne do 22. apríla 2016.

V súťaži budú ocenené v každej súťažnej kategórii súťažné návrhy, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste v poradí.

Podrobnejšie informácie o súťaži „Inovatívny čin roka 2015“ sú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa (www.mhsr.sk) v sekcii Inovácie a na stránke organizátora súťaže (www.siea.sk) v sekcii Inovácie.

Prihlášky môžete podávať podľa inštrukcií na stránke Inovatívny čin roka 2015.

W__INOVA_CIN_r2012_logoB