Kde všade v H2020 nájdete financovanie pre spoločenské vedy

Ak riešite spoločenské vedy, tak pre vás môže byť zaujímavá nová publikácia, ktorá z celej šírky štruktúry program,u Horizont 2020 vyberá oblasti, kde zapadá spoločenskovedný výskum. Navyše, počas predsedníctva SR, sa v Bratislave konajú dve zaujímavé podujatia.

n4s_h2020_themes

Sieť národných kontaktných bodov pre 6. spoločenskú výzvu v H2020, Net4Society, zverejnila aktualizovaný prehľad príležitostí pre výskum v oblasti spoločenských a humanitných vied s názvom: Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020. Prehľad zhŕňa kompletné možnosti pre oblasť spoločenských vied vo všetkých oblastiach výskumu, (tj. nielen SC6 a horizontálna priorita Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť) podľa štruktúry rámcového programu H2020.

Publikáciu si stiahnite tu (v PDF).

Nezabudnite na podujatia počas nášho predsedníctva pre oblasť spoločenských vied:

14. november 2016

Partnerské podujatie pre oblasť spoločenských a humanitných vied (Horizon 2020 Societal Challenge 6, 2017 Call for Proposals – Brokerage Event)

Bratislava

15. – 16. november 2016

Social Sciences and Humanities: a New Agenda for Europe´s Challenges(Konferencia na tému spoločenských a humanitných vied)

Bratislava

Text kurzívou prevzatý z CZELO.cz.