Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning (Bratislava, 24.5.2017)

Národný koordinátor programu Horizont 2020 organizuje Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning dňa 24. mája 2017 od 9:00 hod do CVTI SR,  Bratislava. Informačný deň je určený organizáciám, ktoré majú záujem o medzinárodnú vedeckú spoluprácu a zároveň chcú vo svojej organizácii uskutočniť zásadné štrukturálne zmeny.

Cieľom podujatia je podať účastníkom komplexné informácie pre úspešné podanie projektového návrhu v programovej oblasti “Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti” rámcového programu Horizontu 2020 v témach ERAchair (WIDESPREAD-03-2017)Twinning (WIDESPREAD-05-2017).

Nezabudnite sa registrovať. Pozrite si program.

Prevzaté zo stránky h2020.cvtisr.sk