Spojené výskumné centrum (JRC): Aké služby poskytuje

Spojené výskumné centrum (JRC) je súčasťou Európskej komisie a poskytuje tiež rozsiahle služby a informácie pre výskum i podnikanie. V najnovšej publikácii JRC Services nájdete prehľad jeho základných aktivít ako aj odkazov na všetky stránky, kde nájdete bližšie informácie.

jrc-services

Oblasti aktivít JRC:

 • Ekonomika, financie a trhy
 • Energetika a doprava
 • Jadrové aplikácie
 • Vzdelávanie, zručnosti a zamestnanosť
 • Potraviny, výživa a zdravie
 • Nedostatok zdrojov, zmena klímy a udržateľnosť
 • Civilná bezpečnosť
 • Migrácia a územný rozvoj
 • Dáta a digitálne transformácie
 • Inovačné systémy a procesy
 • Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

je vlastným útvarom Komisie, ktorý poskytuje nezávislú vedeckú a technickú podporu založenú na dôkazoch pre politiky EÚ. Jeho činnosti sa financujú z programu Horizont 2020 a mnohé z jeho akcií sa zaoberajú siedmimi spoločenskými výzvami. Prostredníctvom programu výskumu a odbornej prípravy Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podporuje JRC aj snahy EÚ o posilnenie jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ožiarením.

Ďalšie informácie: