Rodová rovnosť a rovnosť príležitostí v rámci programu Horizont 2020 – nová brožúra

Nemecké ministerstvo školstva a výskumu vydalo publikáciu “Rodová rovnosť a rovnosť príležitostí v rámci programu Horizont 2020”, ktorú vytvorili Ženy vo výskume EÚ (Frauen in die EU-Forschung, FiF), ktoré je súčasťou nemeckej národnej informačnej a poradenskej služby v rámci programu Horizont 2020.

women-in-science

Brožúra poskytuje informácie o rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v programe Horizont 2020 a poskytuje príklady nemeckých projektov.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu (PDF).

Zdroj: h2020.cvtisr.sk