Do marcovej uzávierky SME Instrument fáza 2 bolo doručených 1280 návrhov

Do 2. fázy iniciatívy SME Instrument, ktorá v rámci programu Horizont 2020 financuje uvedenie nových produktov na trh s grantami až do 2,5 milióna eur bolo podaných 1280 návrhov z 37 krajín.

Opäť najviac projektov bolo zo Španielska (213), Talianska (154) a Francúzska (94). Najfrekventovanejšie témy boli IKT a medicína. Najlepšie návrhy budú pozvané na pohovory v týždni 16.-20. apríla 2018 do Bruselu.

Najbližšia uzávierka pre fázu 2 je 23. mája 2018.

submission_phase_2

Zdroj: Európska komisia

Ďalšie informácie: