Predseda Európskej komisie Juncker navrhuje navýšenie nového rámcového programu až na 160 miliárd eur

Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, vyzval vo svojom príhovore na pôde Európskeho parlamentu z 14. marca 2018 na rapídne navýšenie rozpočtu EÚ na výskum a inovácie v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027

Jean-Claude-Juncker

Juncker žiadal o navýšenie zo súčasných 77 miliárd EUR na celkovo 160 miliárd EUR pre nadchádzajúci rámcový program EÚ pre výskum a inovácie.

Predseda európskej exekutívy uviedol, že ak sa rozpočet navýši na 160 miliárd EUR, ako navrhuje on, vytvorí sa tak príležitosť vytvorenia 650.000 pracovných miest do roku 2040 a HDP sa zvýši o 0,5 %. Ak sa rozpočet dostane na úroveň 120 miliard EUR, bude vytvorených 420.000 pracovných príležitostí a HDP sa zvýši o 0.3%.

Európska komisia predloží finálny návrh viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 v máji 2018.

Prevzaté z: SLORD.sk. Celý prejav (vo francúzštine). Foto: ČTK

Viac o novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie (9.RP)