Startupy v oblasti mobility a inovačných riešení pre autá môžu súťažiť o 60 tisíc eur

Medzinárodný projekt a akceleračný program IMPACT Connected Car otvoril výzvu na podporu inovačných start-upov v oblasti mobility. Firmy môžu získať príspevok 60 tisíc € a možnosť prezentovať svoje inovačné riešenia na medzinárodných podujatiach organizovaných 4YFN a Mobile World Capital Barcelona.

impact-connected-car

Uzávierka prihlášok je 18. októbra 2018.

Viac informácií a prihláška

Program IMPACT má aj ďalšie akcelerátory v oblasti: