Zvýhodnené úvery pre viac ako 600 podnikov vo výške 220 miliónov eur

Trojica subjektov – Slovak Investment Holding (SIH), Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) a UniCredit Bank spúšťajú finančnú spoluprácu. Jej cieľom je poskytovanie zvýhodnených úverov pre slovenské malé a stredné podniky. Úvery sú plánované pre viac ako 600 podnikov v celkovej výške zhruba 220 miliónov eur. Prvé žiadosti o úvery budú môcť podniky podať už v tomto roku. Konštatuje TASR na základe vyjadrenia SIH.

money-growth

Zdrojom úverov sú finančné nástroje SIH, ktoré sú financované z Operačného programu Výskum a inovácie, a dodatočné zdroje SZRB a UniCredit Bank. SIH ako hlavný partner projektu poskytuje úverový finančný nástroj vo výške 24,2 milióna eur pre SZRB a garančný finančný nástroj pre UniCredit Bank v objeme 12,1 milióna eur.

Prostredníctvom týchto nástrojov SIH preberá na seba časť portfóliového rizika z poskytovaných úverov, čím sa umožňuje a podporuje výhodnejšie financovanie pre malé a stredné podniky na Slovensku.

Miera spolufinancovania vyjadruje úroveň dodatočných zdrojov, ktorými participujúce banky prispievajú na poskytovanie úverov, a tým znásobujú celkový investičný potenciál verejných zdrojov. To znamená, že každé jedno euro verejných prostriedkov v správe SIH pomáha v rámci tohto projektu vytvoriť až 6 eur úverového financovania pre slovenské podniky.

Prevzaté/Zdroj: TASR/Teraz.sk