Vyhlásenie akadémií vied V4, Rakúska a Slovinska k transformácii SAV

Akadémie vied Višegrádskej štvorky, vrátane Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovinska a Rakúska, vydali vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú znepokojenie nad prebiehajúcou transformáciou Slovenskej akadémie vied (SAV).

sav-support

Celý text, ktorý nabáda predstaviteľov Slovenskej republiky, aby zachovali právnu kontinuitu ústavov SAV a postarali sa, aby SAV zostala dôveryhodným a spoľahlivým partnerom ostatných európskych inštitúcií, je k dispozícii tu.

Prevzaté z AV ČR