COST Infoday 2019: Informačný deň k európskemu výskumnému programu COST (7.2.2019, Bratislava)

Dňa 7.2.2019 sa v Bratislave uskutoční Informačný deň európskeho programu COST za účasti riaditeľa COST Association Dr Ronald de Bruina.

COST_Header-Kopie

COST je najdlhšie trvajúci európsky program  na podporu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy i mimo nej. Je  jedinečným prostriedkom na to, aby vedci spoločne rozvíjali svoje vlastné nápady a nové iniciatívy vo všetkých oblastiach vedy a techniky vrátane spoločenských a humanitných vied prostredníctvom celoeurópskeho prepojenia národne financovaných výskumných činností. Hrá významnú úlohu pri budovaní európskeho výskumného priestoru. Dopĺňa činnosti programu H2020 a tvorí dôležité prepojenie k vedeckým komunitám v nových cieľových krajinách, kde patrí aj Slovensko.

Dátum: 07.02.2019 od 8:30 do 12:00
Miesto konania: konferenčná sála CVTI SR, 2. poschodie, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Informačný deň COST je organizovaný s cieľom zvýšiť možnosti a vedomosti vedeckej, výskumnej obce a príslušných zainteresovaných strán členskej krajiny COST a poskytnúť dostatok informácií o tom, ako funguje COST, ako sa pripojiť k akcii COST, ako pripraviť úspešný návrh, ako aj predviesť najlepšie príklady.

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Prevzaté z SLORD.sk