Konferencia: Etika, integrita a zodpovednosť vo výskume a vzdelávaní (Banská Bystrica, 21.5.2019)

Centrum vedecko-technických informácií v rámci projektu SK4ERA spolu s a univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ, ktorá sa uskutoční dňa 21.5.2019, v kongresovej hale Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica.

cvti-rri-2019

Cieľom tejto konferencie je zmapovať situáciu na slovenských výskumných organizáciách, univerzitách, v akadémii ako aj v grantových agentúrach v súvislosti s dodržiavaním a podporou zásad vedeckej integrity, uviesť konkrétne príklady organizovania infraštruktúr pre zabezpečenie etického vykonávania výskumu a vzdelávania v európskych krajinách a hlavne spoločne načrtnúť a prediskutovať následné kroky, ktoré je v tomto ohľade potrebné vykonať pre zlepšenie a zharmonizovanie pravidiel v rámci Slovenska a Európy.

Pozvánka a program