Európska rada schválila Strategickú agendu pre EÚ 2019-2024

Európska rada sa na svojom zasadnutí v Bruseli 20. júna 2019 dohodla na programe pre EÚ na nasledujúcich päť rokov. „Nová strategická agenda 2019-2024“ stanovuje prioritné oblasti, ktoré budú riadiť prácu Európskej rady a poskytne usmernenie pre pracovné programy iných inštitúcií EÚ.

strategic-agenda-2019-2024

Strategický program sa zameriava na štyri hlavné priority:

  1. ochrana občanov a slobôd
  2. rozvoj silnej a živej hospodárskej základne
  3. budovanie klimaticky neutrálnej, zelenej, spravodlivej a sociálnej Európy
  4. presadzovanie európskych záujmov a hodnôt na svetovej scéne

Pre vyššie uvedené oblasti sa výskumu a inovácií týkajú nasledovné témy:

  • práca na všetkých aspektoch digitálnej revolúcie a umelej inteligencie: infraštruktúra, konektivita, služby, údaje, regulácia a investície,
  • zníženie roztrieštenosti európskych výskumných, rozvojových a inovačných činností,
  • urýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje energie a zvýšenie energetickej účinnosti,
  • zníženie závislosti od vonkajších zdrojov, diverzifikácia dodávok a investovanie do riešení pre mobilitu budúcnosti,
  • zlepšenie kvality ovzdušia a vôd,
  • podpora trvalo udržateľného poľnohospodárstva.

Zdroj/Viac informácií: Európska rada