Európska komisia nominovala vedúcich misií pre program Horizon Europe

Európska komisia prostredníctvom člena Komisie pre vedu, výskum a inovácie pána Carlosa Moedase informovala o vymenovaní vedúci jednotlivých oblastí Misií v programe Horizon Europe.

horizon-europe-banner-0

Informáciu poskytli komisár pre vedu a výskum Carlos Moedas a pani profesorka Mariana Mazzucato na rokovaní v Helsinkách. Misie sa stanú súčasťou nového rámcového programu pre vedu a výskum Horizont Európa a sú inšpirované misiami, ktoré vyhlásil prezident USA John Fitzgerald Kennedy v projekte Apollo – teda dosiahnutie Mesiaca kozmickou loďou s ľudskou posádkou.

Misie a ich vedúci boli zatiaľ vyhlásené v piatich pod-oblastiach:

  1. Connie Hedegaard, bývalá Európska komisárka pre klimatické akcie pre misiu ‘Adaptation to Climate Change including Societal Transformation’ (Adaptácia na klimatické zmeny vrátane spoločenskej transformácie)
  2. Professor Harald zur Hausen, Nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a lekárstvo pre misiu ‘Cancer’ (onkologické ochorenia)
  3. Pascal Lamy, bývalý komisár pre obchod a generálny riaditeľ Svetovej obchodnej organizácie pre misiu ‘Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters’ (Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody)
  4. Professor Hanna Gronkiewicz-Waltz, bývalá primátorka Varšavy pre misiu ‘Climate-Neutral and Smart Cities’ (Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá)
  5. Cees Veerman, bývalý holandský minister poľnohospodárstva pre misiu ‘Soil Health and Food’ (Zdravá pôda a potraviny)

Pozrite si tiež:

Zdroj: evropskyvyzkum.cz