Kde vzniká najviac nápadov a odkiaľ pochádzajú slovenskí inovátori?

Úrad priemyselného vlastníctva SR spravil geografickú analýzu miesta vzniku inovatívnych nápadov a pozrel sa tiež na to, z ktorých miest pochádzajú slovenskí inovátori.

Patenty chránia vynálezy, ktoré sú nové, invenčné a schopné priemyselného využitia. Vynálezcovia, ktorí chcú získať výlučné právo (monopol) na komerčné využitie, musia požiadať o ochranu patentový úrad. V tomto smere má privilégium chrániť vynálezy Úrad priemyselného vlastníctva SR.

„Na Slovensku disponujeme monopolom na udeľovanie národných patentov, čo je do veľkej miery zodpovednosť, no zároveň nám ponúka jasný obraz o povahe vynálezcovskej činnosti regiónov Slovenska,“ uvádza predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

V prvej polovici roka 2021 sme evidovali v konaní 671 patentových prihlášok a 338 platných patentov udelených národnou cestou. Samozrejme je potrebné zdôrazniť, že patenty sa udeľujú na technické vynálezy, a tak nie je možné prostredníctvom nich monitorovať netechnické inovácie. Okrem toho sa vynálezca môže rozhodnúť chrániť svoje riešenie aj úžitkovým vzorom alebo obchodným tajomstvom.

Inovatívne nápady sa na Slovensku koncentrovali predovšetkým v troch mestách. Bratislava s počtom 221 patentových prihlášok vedie. Na druhom mieste sa s počtom prihlášok 134 umiestnila metropola východu Košice. S počtom 90 prihlášok uzatvára prvú trojicu Žilina.

Ak by sme sa chceli pozrieť na to, odkiaľ pochádzali úspešní slovenskí inovátori, prvá dvojica sa nemení. Dominuje Bratislava s počtom 82 platných patentov a na druhom mieste sú Košice s počtom 26 patentov. Na treťom mieste však v tomto prípade stoja Piešťany s 19 patentmi a zaujímavé je, že na štvrtom mieste s 11 patentmi sa umiestnili Topoľčany.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR