Webinár: Manažment udržateľnosti a jej vykazovanie (4.5.2022)

Ide o piaty z cyklu bezplatných webinárov s názvom “Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti”, ktorý spoločne organizujú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), konzultačná spoločnosť SUSTO – Sustainability Tools a platforma Circlular Slovakia.

Webinár zodpovie nasledovné otázky:

  • Ako zahrnúť udržateľnosť do strategického plánovania firmy?
  • Aké bariéry na tejto ceste stretnete a ako ich prekonať?
  • Aké kapacity budete potrebovať a ako na to pripraviť organizačnú štruktúru firmy?
  • Aké kompetencie potrebuje manažérka či manažér udržateľnosti, aby bol úspešný/á a motivoval kolegyne a kolegov vo firme?
  • A ako merať svoj progres v otázkach udržateľnosti?

Rečníci:

  • Zuzana Sobotová, Head of Sustainability & CSR Department, Lidl
  • Lukáš Haragoš, Sales Executive, CHEMOSVIT Fibrochem
  • Alena Adamkovičová, vedúca odboru environmentálneho manažérstva, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
  • Jan Kurka, SUSTO – Sustainability Tools (moderátor)

Registrácia: Registrovať sa môžete do 3. mája 2022 vyplnením registračného formulára.