Eurostars Funding Webinar & Brokerage Event 2022 (8.6.2022)

Enterprise Europe Network (EEN) v spolupráci s národnými koordinátormi projektu Eurostars (NPC) z Írska, Islandu, Spojeného kráľovstva, Severného Írska, Španielska, Dánska a Holandska, Vás srdečne pozývajú na atraktívne medzinárodné podujatie Eurostars Funding Webinar & Brokerage Event, ktoré sa uskutoční online, v termíne 08.06.2022.

Program Eurostars spustí výzvu pre inovatívne MSP

Eurostars je finančný program, ktorý podporuje inovatívne MSP a projektových partnerov (veľké spoločnosti, univerzity, výskumné organizácie a iné typy organizácií) financovaním medzinárodných projektov spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Organizácie z 37 krajín môžu získať prístup k verejnému financovaniu medzinárodných projektov spolupráce v oblasti výskumu a vývoja vo všetkých oblastiach. Výzva bude otvorená od … Čítať ďalej Program Eurostars spustí výzvu pre inovatívne MSP

Top tech oblasti programu Eurostars sú Berlín, Soul a Štokholm. Slovenské firmy majú 7 projektov

V ostatnej výzve európskeho programu Eurostars, ktorý financuje výskumné MSP, bolo zafinancovaných 119 projektov za 177 mil. eur. Priemerná úspešnosť dosahuje približne 30%. Od začiatku fungovania programu (2014) bolo zafinancovaných 689 projektov za 1,2 miliardy eur.

Úspešné projekty zo SR v Eurostars

Program Eurostars financuje výskum a vývoj nových produktov a služieb, ktoré sú blízko trhu. Funguje už od roku 2008 s podporou rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj (Horizont 2020, resp. 7.RP) a národného spolufinancovania členských štátov. Slovenským firmám sa doposiaľ podarilo získať účasť v 13 projektoch.

Webinár: Program Eurostars (14.6.2016)

Už 14. júna 2016 máte možnosť zúčastniť sa webinára zameraného výlučne na program Eurostars, ktorý financuje výskumno-vývojové aktivity blízko trhu, realizované malými a strednými podnikmi. Ďalší priebežný termín uzávierok k projektom Eurostars bude už 15. septembra 2016.