Top tech oblasti programu Eurostars sú Berlín, Soul a Štokholm. Slovenské firmy majú 7 projektov

V ostatnej výzve európskeho programu Eurostars, ktorý financuje výskumné MSP, bolo zafinancovaných 119 projektov za 177 mil. eur. Priemerná úspešnosť dosahuje približne 30%. Od začiatku fungovania programu (2014) bolo zafinancovaných 689 projektov za 1,2 miliardy eur.

Úspešné projekty zo SR v Eurostars

Program Eurostars financuje výskum a vývoj nových produktov a služieb, ktoré sú blízko trhu. Funguje už od roku 2008 s podporou rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj (Horizont 2020, resp. 7.RP) a národného spolufinancovania členských štátov. Slovenským firmám sa doposiaľ podarilo získať účasť v 13 projektoch.

Webinár: Program Eurostars (14.6.2016)

Už 14. júna 2016 máte možnosť zúčastniť sa webinára zameraného výlučne na program Eurostars, ktorý financuje výskumno-vývojové aktivity blízko trhu, realizované malými a strednými podnikmi. Ďalší priebežný termín uzávierok k projektom Eurostars bude už 15. septembra 2016.

Výsledky 4. uzávierky programu Eurostars

Z 333 žiadostí v ostatnej výzve európskeho programu Eurostars na podporu výskumne orientovaných MSP bez ohľadu na priority, bolo zafinancovaných 113 projektov, čo predstavuje úspešnosť až 34%. Všetky projekty, ktoré prešli hodnotením kvality získali financovanie. Najbližšia uzávierka na predkladanie návrhov je 15.9.2016.

Nové ponuky do projektov a technologické požiadavky hľadajú partnerov (December 2018)

K začiatku decembra 2018 som pre vás pripravil výber nových a aktuálnych: 14 ponúk do projektov programu Horizont 2020, resp. ďalších programov, kde sa pripravujú konzorciá a stále sa hľadajú partneri, 69 technologických požiadaviek, kde sa hľadajú dodávateľa riešení alebo služby, ktoré by mali byť realizované vo forme priamej komerčnej dodávky.