Priority rakúskeho predsedníctva v oblasti výskumu a inovácií

Rakúsko o pár dní zaháji svoje predsedníctvo v Rade Európskej únie a od 1. júla 2018 tak vystrieda Bulharsko. S heslom “Európa, ktorá chráni” medzi svojimi prioritami patrí oblasť bezpečnosti a migrácie. Continue reading “Priority rakúskeho predsedníctva v oblasti výskumu a inovácií”

Nové propagačné video a plán schvaľovania programu Horizont 2020

Horizon Europe má byť podľa návrhu Európskej komisie doposiaľ najambicióznejším programom na podporu výskumu a inovácií. Na nové objavy, technológie, produkty a služby uvoľní takmer 100 miliard eur. Pozrite prvé promo video a schvaľovací proces. Continue reading “Nové propagačné video a plán schvaľovania programu Horizont 2020”

Po roku 2020 sa rozbehne európsky vesmírny program v hodnote 16 miliárd eur

Týmto návrhom Komisie sa všetky existujúce a nové činnosti vo vesmíre zahrnú do jedného zastrešujúceho programu s navýšením 44% prostriedkov oproti súčasnému obdobiu. Novým vesmírnym programom sa zachová existujúca infraštruktúra a služby a zároveň sa zavedú viaceré nové prvky.  Continue reading “Po roku 2020 sa rozbehne európsky vesmírny program v hodnote 16 miliárd eur”

Európska komisia predstavila návrh programu Horizon Europe s finančnou obálkou vo výške 94,1 miliardy eur

Európska komisia dnes zverejnila návrh štruktúry, fungovania a rozpočtu jednotlivých kapitol nového rámcového programu pre výskum a inovácie na obdobie 2021-2027, ktorý bude niesť meno Horizon Europe. Návrh bude predložený Európskemu parlamentu na schválenie. Continue reading “Európska komisia predstavila návrh programu Horizon Europe s finančnou obálkou vo výške 94,1 miliardy eur”

Nová webová stránka EK: Mission-oriented policy for Horizon Europe

Európska komisia vytvorila novú webovú stránku s názvom “Mission-oriented policy for Horizon Europe”, v ktorej bude postupne uverejňovať informácie o plánovaných misiách v ďalšom rámcovom programe Horizont Európa (9.RP). Continue reading “Nová webová stránka EK: Mission-oriented policy for Horizon Europe”

Obnovená agenda EÚ pre výskum a inovácie

Investície do výskumu a inovácií riešia niektoré z našich najväčších spoločenských a generačných problémov, čím sa zlepšuje každodenný život ľudí v Európe a vo svete. Obnovená európska agenda pre výskum a inovácie ponúka niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré majú zlepšiť európske inovačné kapacity a viesť k dlhodobej prosperite. Continue reading “Obnovená agenda EÚ pre výskum a inovácie”

Nový rámcový program pre výskum a inovácie 2021-2027 bude mať meno Horizon Europe a rozpočet takmer 100 miliárd eur

Dňa 2. mája 2018 Komisia zverejnila návrh viacročného finančného rámca na obdobie 2021 až 2027. Návrh Komisie zosúlaďuje rozpočet Únie s jej politickými prioritami načrtnutými už v pozitívnom programe, ktorý navrhol predseda Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie 14. septembra 2016 a ktorý odsúhlasili lídri 27 členských štátov 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii.  Continue reading “Nový rámcový program pre výskum a inovácie 2021-2027 bude mať meno Horizon Europe a rozpočet takmer 100 miliárd eur”

Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

V súčasnosti sa v štruktúrach Európskej únie pripravujú prvé rysy štruktúry budúceho – 9. rámcového programu pre výskum a inovácie (9RP), ktorý bude implementovaný v období 2021-2027. Continue reading “Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie”

Predseda Európskej komisie Juncker navrhuje navýšenie nového rámcového programu až na 160 miliárd eur

Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, vyzval vo svojom príhovore na pôde Európskeho parlamentu z 14. marca 2018 na rapídne navýšenie rozpočtu EÚ na výskum a inovácie v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027Continue reading “Predseda Európskej komisie Juncker navrhuje navýšenie nového rámcového programu až na 160 miliárd eur”

Misie budú kľúčovým prvkom nového rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj

Jedným z dôležitých prvkov pripravovaného programu, ktorý podporí výskum a inovácie v rokoch 2021-2027, budú tzv. misie, ktoré sa sústredia na riešenie vybraných problémov a výziev EÚ. Continue reading “Misie budú kľúčovým prvkom nového rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj”