TRL: Úrovne pripravenosti technológie – ako sa definujú

Viaceré nástroje programu Horizont 2020 vyžadujú istú mieru pripravenosti technológie, aby mohli byť podporené z verejných zdrojov. Na priradenie pripravenosti sa používa metodológia TRL – Technology readiness level, ktorá definuje 9 úrovní pripravenosti. Continue reading “TRL: Úrovne pripravenosti technológie – ako sa definujú”

Zdroje financovania schém SME Instrument a Fast Track to Innovation

Rozpočty pre iniciatívy na uvedenie inovatívnych produktov na trh – SME Instrument (pre jednotlivé MSP) a Fast Track to Innovation (pre partnerstvá firiem s možnou účasťou výskumných hráčov) sú, vzhľadom na obrovské sumy, zložené z príspevkov jednotlivých generálnych riaditeľstiev Európskej komisie a rozdelené podľa tematických priorít programu. 

Continue reading “Zdroje financovania schém SME Instrument a Fast Track to Innovation”

Blockchain a FinTech sú podporované aj v SME Instrument. Pozrite si 8 firiem, ktoré prinášajú finančné inovácie na trh

Blockchain a FinTech otriasajú tradičné finančné sektory práve spôsobom, akým fungujú. Podľa spoločnosti Accenture sa hodnota globálnej investície spoločnosti FinTech v roku 2015 zvýšila o 75% na 22,3 miliárd dolárov a jasne ukazuje, kde sa uskutočňuje ďalšia digitálna revolúcia. Continue reading “Blockchain a FinTech sú podporované aj v SME Instrument. Pozrite si 8 firiem, ktoré prinášajú finančné inovácie na trh”

Skrátenie termínu pre podanie návrhov v poslednej výzve 2017 SME Instrument – Fáza 1

Európska komisia posúva termín predkladania návrhov pre fázu 1 SME Instrument o jeden deň. Termín poslednej uzávierky tak bude 7.11.2017. Viac informácií o výzve nájdete tu. Prečítajte si tiež o plánoch SME Instrument na roky 2018-2020. Continue reading “Skrátenie termínu pre podanie návrhov v poslednej výzve 2017 SME Instrument – Fáza 1”

10 mýtov o SME Instrument, ktoré môžu zničiť vaše šance na získanie financovania

Zaujímavé postrehy regionálnej riaditeľky Ateknea Solutions, expertky na SME Instrument, ohľadne mýtov, ktoré panujú okolo iniciatívy SME Instrument, ktoré sú častokrát dôvodom pre vyradenie návrhov v silnej konkurencii. Continue reading “10 mýtov o SME Instrument, ktoré môžu zničiť vaše šance na získanie financovania”

Školenie o internacionalizačných stratégiách pre manažérov MSP v life sciences

Európsky projekt Fit for Health organizuje školenie pre manažérov firiem a startupov z oblasti vied o živej prírode (life sciences), ktoré sa pod názvom: International Life Science Business Strategy Training on “Innovative Business Solutions and Smart Financing” bude konať 12.10.2017 v Berlíne. Podujatie je bezplatné. Maximálny počet účastníkov je 40. Ak máte záujem, prihláste sa čo najskôr. Continue reading “Školenie o internacionalizačných stratégiách pre manažérov MSP v life sciences”

Ani májové a júnové uzávierky SME Instrument nepriniesli slovenským firmám úspech

Na základe výsledkov ostatných výziev projektov SME Instrument v programe Horizont 2020 bolo v májovej uzávierke fázy 1 (štúdia uskutočniteľnosti) zafinancovaných 128 projektov a júnovej uzávierke fázy 2 (veľké projekty uvedenia produktov na trh) získalo financie 64 firiem. Žiaľ ani jednom nefiguruje slovenská firma. Continue reading “Ani májové a júnové uzávierky SME Instrument nepriniesli slovenským firmám úspech”

Niekoľko postrehov a záznam z konferencie o novom rámcovom programe EÚ pre výskum a vývoj

Dňa 27.6.2017 sa konala konferencia o novom, 9. rámcovom programe EÚ pod názvom “New world order: Science, technology & trade – Shaping the next Framework Programme”. Priniesla množstvo zaujímavých informácií. Nižšie nájdete zopár mojich postrehov a tiež záznam z konferencie. Continue reading “Niekoľko postrehov a záznam z konferencie o novom rámcovom programe EÚ pre výskum a vývoj”

Výsledky SME Instrument v strednodobom hodnotení programu Horizont 2020

Na konci mája zverejnila Európska komisia strednodobé hodnotenie programu Horizont 2020, v ktorom nájdete množstvo zaujímavých informácií, analýz a odporúčaní pre ďalší rámcový program. Z vyše 24 tisíc návrhov projektov podaných do júla 2016 získalo financovanie 1871. V tomto článku vyberám dôležité informácie, ktoré sa týkajú iniciatívy SME Instrument, ktorá financuje perspektívne MSP pri uvádzaní ich inovatívnych produktov na trh.

Continue reading “Výsledky SME Instrument v strednodobom hodnotení programu Horizont 2020”