Ani májové a júnové uzávierky SME Instrument nepriniesli slovenským firmám úspech

Na základe výsledkov ostatných výziev projektov SME Instrument v programe Horizont 2020 bolo v májovej uzávierke fázy 1 (štúdia uskutočniteľnosti) zafinancovaných 128 projektov a júnovej uzávierke fázy 2 (veľké projekty uvedenia produktov na trh) získalo financie 64 firiem. Žiaľ ani jednom nefiguruje slovenská firma. Podrobnejšie výsledky k obom uzávierkam: Fáza 1, uzávierka: 3. mája 2017 … Čítať ďalej Ani májové a júnové uzávierky SME Instrument nepriniesli slovenským firmám úspech

Niekoľko postrehov a záznam z konferencie o novom rámcovom programe EÚ pre výskum a vývoj

Dňa 27.6.2017 sa konala konferencia o novom, 9. rámcovom programe EÚ pod názvom "New world order: Science, technology & trade - Shaping the next Framework Programme". Priniesla množstvo zaujímavých informácií. Nižšie nájdete zopár mojich postrehov a tiež záznam z konferencie. Niekoľko postrehov z konferencie Z výhľadom na obdobie 2021-2028, ktoré pokryje 9. rámcový program pre … Čítať ďalej Niekoľko postrehov a záznam z konferencie o novom rámcovom programe EÚ pre výskum a vývoj

Výsledky SME Instrument v strednodobom hodnotení programu Horizont 2020

Na konci mája zverejnila Európska komisia strednodobé hodnotenie programu Horizont 2020, v ktorom nájdete množstvo zaujímavých informácií, analýz a odporúčaní pre ďalší rámcový program. Z vyše 24 tisíc návrhov projektov podaných do júla 2016 získalo financovanie 1871. V tomto článku vyberám dôležité informácie, ktoré sa týkajú iniciatívy SME Instrument, ktorá financuje perspektívne MSP pri uvádzaní ich … Čítať ďalej Výsledky SME Instrument v strednodobom hodnotení programu Horizont 2020

Európska komisia spúšťa online platformu na prepojenie investorov a inovatívnych firiem, ktoré získali Seal of Excellence

Access4SMEs, sieť národných kontaktných bodov (NCP) programu Horizont 2020 pre oblasť MSP a prístupu k rizikovým financiám a EuroQuity, ktorá je poprednou európskou online platformou spájajúcou potenciálne malé a stredné podniky a investorov, otvárajú novú elektronickú platformu venovanú spoločnostiam, ktoré získali Seal of Excellence (pečať výnimočnosti) v rámci iniciatívy SME Instrument v programe Horizont 2020 vo fáze … Čítať ďalej Európska komisia spúšťa online platformu na prepojenie investorov a inovatívnych firiem, ktoré získali Seal of Excellence

Európska komisia hľadá investorov na posudzovanie projektov SME Instrument

V súvislosti s pripravovanými zmenami, ktoré popisujem v predchádzajúcom článku, v hodnotení projektov SME Instrument, ktorý podporuje MSP pri uvádzaní inovácií na trh, od budúceho roku sa hľadajú skúsení investori na vzdialené hodnotenie projektov a interview z najsľubnejšími predkladateľmi projektov. Kto sa hľadá, ako môžu investori pomôcť a čo sami získajú: Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme/en/investor

Novinky pre SME Instrument po 2018: rozšírenie tém, rozpočtu a zavedenie pohovorov

V rámci pripravovaných zmien v schéme SME Instrument v programe Horizont 2020, ktorá od budúceho roku prejde pod Európsku radu pre inovácie (European Innovation Council / EIC) sa musíme pripraviť na viacero zmien. V súčasnosti pripravovaný pracovný program na obdobie 2018-2020 prináša niekoľko významných noviniek, ktoré sa uvedú do praxe k prvej uzávierke roku 2018. Z … Čítať ďalej Novinky pre SME Instrument po 2018: rozšírenie tém, rozpočtu a zavedenie pohovorov

Za tri roky schéma SME Instrument zafinancovala takmer 2500 európskych firiem, z toho 9 slovenských

Za prvé tri roky fungovania schémy SME Instrument (od roku 2014) bolo z predložených vyše 31000 návrhov projektov, z ktorých bolo vybratých takmer 2500 firiem, ktoré si rozdelilo takmer 900 miliónov eur. Medzi úspešných sa prebojovalo aj 9 slovenských firiem. Tieto aj ďalšie zaujímavé štatistiky prináša nová publikácia "Horizon 2020 SME Instrument impact report", ktorá … Čítať ďalej Za tri roky schéma SME Instrument zafinancovala takmer 2500 európskych firiem, z toho 9 slovenských

Čo znamená “disruptive innovation”? (Video)

V požiadavkách pre projekty blízko trhu (vrátane programu Horizont 2020 - SME Instrument) sa často vyžadujú inovácie, ktoré majú anglický prívlastok "disruptive". Nie každá inovácia spĺňa túto charakteristiku. Pozrite si krátke video aj s príkladmi, čo to vlastne znamená. https://www.youtube.com/watch?v=Cu6J6taqOSg Autor: Robert Perrons (QUT IFB101 YouTube Channel)  

Čo sú Technology Readiness Level (TRL)? (Video)

Jednou zo základných podmienok financovania inovačných projektov (vrátane SME Instrument) je dosiahnutie úrovne pripravenosti technológie (Technology Readiness Level / TRL). Krátke video aj s konkrétnymi príkladmi ukazuje význam jednotlivých úrovní TRL. https://www.youtube.com/watch?v=in4TnQZGYj4 Autor: Warren Bath (Disruptive Innovation YouTube Channel)

Ako prezentovať podnikateľský zámer?

Nielen pre firmy, ktoré sa uchádzajú o financovanie cez úvery alebo investorov, ale aj pre účastníkov inovačných projektov, ktorých výsledkom má byť produkt pre trh, je nevyhnutné jasne a zrozumiteľne prezentovať podnikateľský zámer. Jedným z návodov môže byť aj Lean Plan ako modifikácia prístupu "budiness model canvas". Na obrázku uvidíte síce jednoduchý príklad, no štruktúra … Čítať ďalej Ako prezentovať podnikateľský zámer?