Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (5): Pohľad technologickej firmy a víťaza pitching session

Ming Kong vynašiel novú metódu snímania pomocou mäkkého, hyper-citlivého materiálu, ktorý dokáže snímať väčší rozsah dotykových pohybov ako tradičné elektronické zariadenia. Jeho spoločnosť TG0 má za cieľ urobiť ovládanie intuitívnejším. Continue reading “Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (5): Pohľad technologickej firmy a víťaza pitching session”

Ako prebieha hodnotenie SME Instrument? Pozrite si podklady pre hodnotiteľov, kritériá a bodovanie

Návrhy projektov programu Horizont 2020 posudzujú nezávislí experti (hodnotitelia), ktorí hodnotia jednotlivé aspekty návrhu. Vďaka otvorenosti schémy sú všetky informácie verejné a na tejto stránke môžete nahliadnuť do zákulisia hodnotenia. Continue reading “Ako prebieha hodnotenie SME Instrument? Pozrite si podklady pre hodnotiteľov, kritériá a bodovanie”

Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (4): Pohľad technologickej firmy

Corinne Vigreux je spoluzakladateľkou spoločnosti TomTom, zameranej na navigáciu a mapovanie, ktorá navrhuje a vyvíja špičkové technológie riešenia problémov s mobilitou a problémov autonómnej jazdy a inteligentných miest. Continue reading “Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (4): Pohľad technologickej firmy”

3 slovenské firmy uspeli v septembrovej uzávierke SME Instrument – Fáza 1

V poslednom kole výzvy nástroja SME Instrument vo fáze 1 bolo vybraných na financovanie celkovo 246 malých a stredných podnikov z 24 krajín. Malé a stredné podniky si z programu Horizont 2020 rozdelia celkovú sumu 12,2 milióna EUR s cieľom prípravy štúdie realizovateľnosti pre uvedenie svojich inovácií rýchlejšie na trh. Continue reading “3 slovenské firmy uspeli v septembrovej uzávierke SME Instrument – Fáza 1”

Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (3): Pohľad investora na seed funding aj ťažké otázky od investorov

Diana Saraceni je generálnym partnerom a spoluzakladateľom spoločnosti Panakes Partners, ktorá je investičnou spoločnosťou zameranou na inovatívne lekárske spoločnosti v ranom štádiu, po celej Európe a najmä v Taliansku. Continue reading “Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (3): Pohľad investora na seed funding aj ťažké otázky od investorov”

Do októbrovej uzávierky SME Instrument fáza 2 bolo doručených 1850 návrhov

Do 2. fázy iniciatívy SME Instrument, ktorá v rámci programu Horizont 2020 financuje uvedenie nových produktov na trh s grantami až do 2,5 milióna eur bolo podaných 1850 návrhov z 38 krajín, čo je o ďalších 10% viac ako v predchádzajúcej májovej výzve. Continue reading “Do októbrovej uzávierky SME Instrument fáza 2 bolo doručených 1850 návrhov”

Prehľad podporných nástrojov a služieb pre SME Instrument

V súčasnosti je pre oblasť SME Instrument a podporu firiem, ktoré sa usilujú o získanie grantu, ako aj úspešných prijímateľov pomoci, k dispozícii snáď najväčší rozsah služieb a nástrojov. V tomto článku som sa snažil zhrnúť tie najdôležitejšie z nich: Continue reading “Prehľad podporných nástrojov a služieb pre SME Instrument”

Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (2): Pohľad startupu na akvizíciu

Sergio Llorens je partnerom a spoluzakladateľom spoločnosti Gigigo, ktorá pomáha veľkým spoločnostiam v procese digitálnej transformácie a zameriava sa na rozvoj podnikateľských riešení prostredníctvom mobility a inovácií. Continue reading “Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (2): Pohľad startupu na akvizíciu”

Ako sú na tom slovenské firmy v programe Horizont 2020? Zo slovenských organizácii obstáli najlepšie. Pozrite si, ktoré sú to…

Doposiaľ majú slovenské firmy v projektoch Horizont 2020 už 147 účastí a čerpajú 46% príspevku SR. Hrajú tiež prím v príspevku na organizáciu. Z nich je až 53 malých a stredných podnikov, z ktorých 11 uspelo v schéme SME Instrument. Pozrite si, ktoré sú úspešné slovenské MSP a TOP  50 všetkých účastníkov. Continue reading “Ako sú na tom slovenské firmy v programe Horizont 2020? Zo slovenských organizácii obstáli najlepšie. Pozrite si, ktoré sú to…”

Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (1): Pohľad investorky na otvorené inovácie a spoluprácu malých a veľkých firiem

Ana Segurado má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti investícií (private equity, rizikový kapitál), inovácií a firemnej stratégie v celej Európe, USA a Latinskej Amerike. Na samite inovátorov EIC 2018 hovorí o tom, ako začínajúci podnikatelia môžu spolupracovať s veľkými spoločnosťami a úlohy, ktorú môže Európska rada pre inovácie (EIC) zohrať pri rozvoji inovačného ekosystému v Európe. Continue reading “Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (1): Pohľad investorky na otvorené inovácie a spoluprácu malých a veľkých firiem”