Uskutočnené podujatia

Keďže na stránkach uskutočnených podujatí sa často uverejnia aj prezentácie, prípadne iné relevantné informácie pre účastníkov či iných záujemcov, uvádzam tu aj tie, ktoré sa už konali:

27.7.2017 | Budapešť
INNOSPORT 2017 – Kooperačné podujatie určené pre spoločnosti pôsobiace v oblasti extrémnych športov, zaoberajúce sa smart športovými aplikáciami, voľnočasovými aktivitami a vybavením pre ne, produktami pre udržiavanie zdravia alebo medicínskymi zlepšeniami

18.7.2017 | Bratislava
Seminár: Najväčšie chyby pri písaní projektov Interreg V-A SR-ČR, ako sa im vyhnúť

4.7.2017 | Bratislava
Konzultačný deň Indonézia a Filipíny (organizuje SOPK)

3.7.2017 | Brusel/Online
Research & Innovation – Shaping our Future (konferencia o budúcnosti výskumu a inovácií v Európe)

29.6.2017 | Bratislava
Konzultačný deň Libanon a Jordánsko o možnostiach ekonomickej spolupráce (organizuje SOPK)

28.6.2017 | Nitra
Príprava a implementácia projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov

28.-30.6.2017 | Košice
WIRE 2017: Týždeň inovatívnych regiónov Európy

27.6.2017 | Trnava
Obchod s Čínou prakticky (organizuje SOPK)

27.-28.6.2017 | Online
Online stretnutia k výzve na predkladanie návrhov Bio Based Industries

23.6.2017 | Banská Bystrica
Deň ekonomickej diplomacie v Banskej Bystrici – stretnutie podnikateľov so slovenskými ekonomickými diplomatmi, pôsobiacimi v zahraničí (organizuje SOPK a MZVaEZ SR)

23.6.2017 | Trenčín
Seminár “Nakladanie s verejnými prostriedkami”

22.6.2017 | Bratislava
Slovensko-český informačný deň ku výzvam Bio-based Industries (BBI JU) 2017
(organizuje CVTI SR v spolupráci s Technologickým centrom Akadémie vied Českej republiky)

22.6.2017 | Brno
Partnerské podujatie – JIC 120‘‘: Autonomous Vehicles & Security 
(networkingové podujatie zamerané na autonómne vozidlá a bezpečnosť)

22.6.2017 | Bratislava
LIFE INFO DAY 2017 k výzve Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE

20.6.2017 | Trenčín
Obchod s Čínou prakticky (organizuje SOPK)

15.6.2017 | Sliač
Workshop: Efektívny obchod s Hongkongom a Čínou (organizuje Hongkonská rada pre rozvoj obchodu)

15.6.2017 | Bratislava
Vyučovania duševného vlastníctva na univerzitách – organizuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Centrum vedecko‐technických informácií (CVTI SR)

14.6.2017 | Bratislava
Informačný seminár na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

14.6.2017 | Bratislava
Zásady úspešnej internej a externej komunikácie firmy (Bratislavská regionálna komora SOPK)

14.-15.6.2017 | Praha
Festival Exportu 2017

13.6.2017 | Žilina
Indicko-slovenské business fórum (organizuje SOPK)

7.6.2017 | Bratislava
Podnikanie v Nemecku a s tým súvisiaca problematika (Bratislavská regionálna komora SOPK)

31.5.2017 | Brusel/Online
Infodeň a stretnutia k výzve programu Life+

29.-30.5.2017 | Bratislava
Festival vedeckých filmov

30.5.2017 | Bratislava
Priemyselné vlastníctvo: patenty a úspešné príklady z praxe (bezplatný seminár)

30.5.2017 | Brusel/Online
Webinár: Zemepisné označenia – Všeobecný prehľad o ochrane zemepisných označení (webinár IPR Helpdesk)

25.5.2017 | Trenčín
Superodpočet na výskum a vývoj v praxi

24.5.2017 | Bratislava
Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning

24.5.2017 | Bratislava
Superodpočet na výskum a vývoj v praxi

23.5.2017 | Online
Rea­dy to start yout IoT-pro­ject? (bezplatná web konferencia organizovaná Eco Plus Austria)

23.5.2017 | Prešov
Superodpočet na výskum a vývoj v praxi

17.-18.5.2017 | Viedeň
Partnerské podujatie: Future of Building

17.5.2017 | Bratislava
Výsledok | Patent | Licencia (seminár pre vedeckých pracovníkov o prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe)

16.5.2017 | Bratislava
SME Instrument 2017: Národný deň a diskusia k Nástroju pre MSP v programe Horizont 2020

11.-12.5.2017 | Bratislava
TECHSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 – Medzinárodná konferencia a partnerské podujatie

10.-11.5.2017 | Praha
Tréning: Komercializácia výsledkov v oblasti medicíny a biotech

3.5.2017 | Bratislava
Educational robotics projects (prednáška vo FabLab)

27.4.2017 | Praha
Financovanie energetickej efektívnosti v Strednej Európe

27.4.2017 | Brno
Business Research Forum Masarykovej Univerzity (pre záujemcov o nadviazanie spolupráce s MU Brno)

25.-26.4.2017 | Viedeň
Partnerské podujatie: 4th International B2B Software Days – the Future of Digital Business

12.4.2017 | Online
Webinár: Transfer technológií (organizované IPR Helpdesk)

5.4.2017 | Bratislava
Samojazdiace automobily (prednáška vo FabLab)

4.4.2017 | Bratislava
TECH INNO DAY 2017

4.4.2017 | Online
Webinár: Klinické skúšky v programe Horizont 2020

4.4.2017 | Nitra
Informačný seminár OP VaI: priemyselný výskum a experimentálny vývoj

30.3.2017 | Košice
Informačný seminár OP VaI: priemyselný výskum a experimentálny vývoj

30.3.2017 | Online
Webinár: Transnational Access and Services to European Research Infrastructures

29.3.2017 | Žilina
Informačný seminár OP VaI: priemyselný výskum a experimentálny vývoj

29.3.2017 | Online
Webinár Asociácie Európskych Univerzít (EUA) k otvorenej vede na univerzitách

28.3.2017 | Bratislava
Otváracia konferencia programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ

20.-24.3.2017 | Online
Profile Promotion Week – Hľadáte dodávateľa či partnera do projektu?

21.3.2017 | Bratislava
Forbes 30pod30 – Stretnite ľudí za úspešnými nápadmi

14.3.2017 | Online
Webinár: Ako sa vysporiadať s duševným vlastníctvom a štandardizáciou v programe Horizont 2020

9.-10.3.2017 | Viedeň
Workshop: REACH 2018 – Road to Successful Registration

8.3.2017 | Bratislava
Duševné vlastníctvo pre budúcich podnikateľov (pre nepodnikateľov z BSK)

2.3.2017 | Online
Webinár: Data Management v programe Horizont 2020

2.3.2017 | Bratislava
Riziká podnikania – najčastejšie chyby a ako im predísť (pre nepodnikateľov z BSK)

1.3.2017 | Brno
Kooperačné podujatie: Partners4Innovation

1.3.2017 | Brusel/Online
Školenie pre koordinátorov projektov H2020 o príprave zmlúv

28.2.-2.3.2017 | Brno
Veľtrh: Veda, výskum, inovácie

28.2.2017 | Online
Online workshop: Zjednodušovanie H2020 a príprava FP9

27.2.2017 | Bratislava
Workshop: Použitie a vypĺňanie ePCT patentovej prihlášky

24.-26.2.2017 | Banská Bystrica
Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica

23.2.2017 | Košice
Seminár: Zodpovedný výskum a inovácie

20.2.2017 | Bratislava
Národný informačný deň pre Danube program

20.2.2017 | Online (9:30-10:30)
Webinár: Enterprise Europe Network (organizuje Austrian Research Promotion Agency)

20.2.2017 | Online (11:00-12:00)
Webinár: Program Eureka (organizuje Austrian Research Promotion Agency)

16.2.2017 | Bratislava
Seminár: Franchising – inšpirácia, ako začať podnikať

14.2.2017 | Brusel/Online
Školenie pre koordinátorov projektov H2020 na tému dodatky, správy, platby

9.2.2017 | Bratislava
Seminár: Ako uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj

9.2.2017 | Bratislava
Workshop: Ako získať verejné zákazky v zahraničí

2.2.2017 | Online
Webinár: Finančné a právne otázky v projektoch H2020