Kalendár podujatí

Tento zoznam združuje zaujímavé podujatia (či už informačného alebo partnerského charakteru) na Slovensku a blízkom okolí v oblasti inovácií, podnikania, technológií, výskumu a programu Horizont 2020, ktoré by Vám mohli priniesť pridanú hodnotu.


JÚL 2017

27.7.2017 | Budapest
INNOSPORT 2017 – Kooperačné podujatie určené pre spoločnosti pôsobiace v oblasti extrémnych športov, zaoberajúce sa smart športovými aplikáciami, voľnočasovými aktivitami a vybavením pre ne, produktami pre udržiavanie zdravia alebo medicínskymi zlepšeniami


SEPTEMBER 2017

10.-13.9.2017 | Bratislava
EUROTOX 2017: Medzinárodný kongres toxikológov na Slovensku

12.-14.9.2017 | Olomouc
Medzinárodný veľtrh Czech Republic Business Expo 2017

14.9.2017 | Bratislava
Workshop: Sú aj férové a vyhrateľné verejné tendre. V zahraničí.

19.9.2017 | Bratislava
Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017

22.9.2017 | Praha
Kooperačné podujatie FOR ARCH 2017 zamerané na stavebníctvo, remeselnícke odvetia

25.9.2017 | Košice
VIA Fórum 2017 – Slovensko-nemecké kooperačné podujatie pre IT, energetiku, strojársky priemysel, elektrotechniku, elektromobilitu, smart cities, automobilový priemysel, metalurgiu a duálne vzdelávanie

29.9.2017 | Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Poprad a Tatranská Lomnica
Európska Noc výskumníkov 2017 – 11. ročník festivalu vedy na Slovensku

29.9.2017 | Bratislava
Falling Walls Lab (Cieľom podujatia je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí)


OKTÓBER 2017

3.-4.10.2017 | Brusel
Informačné dni pre priemyselné inovácie 2017 (Industrial Innovation Information Days 2017)

5.10.2017 | Ostrava
Smarter Region – bezplatné partnerské podujatie na témy Smart Digital technologies, IT, Communication technologies, Smart Transport, Mobility and Infrastructure, Smart Energy and Sustainability, Smart Environment, Smart Construction and Smart Living, Smart People, Smart Governance, Smart Innovation, planning and new technology

9.-10.10.2017 | Brno
Contact-Contract 2017 – bezplatné partnerské podujatie počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne

18.-19.10.2017 | Budapest
6. výročné fórum Dunajskej stratégie – A secure, connected and prospering Danube Region

18.-20.10.2017 | Brno
NANOCON – 9. ročník medzinárodnej konferencie nanomateriálov – výskum & aplikácia

23.-25.10.2017 | Brusel
Informačný deň H2020 pre tému SC3: Bezpečná, čistá a efektívna energia

30.10.2017 | Košice
Slovenská kooperačná burza Košice 2017


NOVEMBER 2017

6.11.2017 | Praha
Partnerská burza Sustainable food security 2018

6.-7.11.2017 | Bratislava
Workshop: Circular economy in automotive industry

7.-10.11.2017 | Praha
RAFA 2017 – 8th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis

8.-9.11.2017 | Brusel
Informačný deň H2020 pre tému SC5: Zmena klímy, životné prostredie a využívanie zdrojov a surovín

9.-10.11.2017 | Budapest
ICT Proposers’ Day 2017

14.-17.11.2017 | Brusel
Informačný deň H2020 pre tému SC2: Potraviny, poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a bio-hospodárstvo

28.11.2017 | Vieďeň
International Machinery and Plant Engineering Forum 2017 – Kooperačné podujatie a konferencia sú zamerané na nasledujúce sektory: priemyselná výroba, priemyselné zariadenia a stroje, technológie materiálov, ťažobné technológie, projektovanie zariadení a ich údržba, prístrojové inžinierstvo


DECEMBER 2017

1.12.2017 | Bratislava
Startup Awards / Future Now – súťaž a konferencia


V prípade, že by ste chceli zverejniť aj ďalšie podujatia v tomto zozname (najmä bezplatné a súvisiace s obsahom InnoNews), prosím, dajte mi vedieť na mojom kontakte.

Zoznam uskutočnených podujatí, ktoré boli propagované na tejto stránke nájdete tu.