Kalendár podujatí

Tento zoznam združuje zaujímavé podujatia (či už informačného alebo partnerského charakteru) na Slovensku a blízkom okolí v oblasti inovácií, podnikania, technológií, výskumu a programu Horizont 2020, ktoré by Vám mohli priniesť pridanú hodnotu.


SEPTEMBER 2017

14.-28.9.2017 | Online
Virtuálne školenia pre riadenie duševného vlastníctva – Európsky patentový úrad (EPO) organizuje 5 hodinových blokov školenia o ochrane a riadení práv duševného vlastníctva pod názvom “Virtual classrooms on IP management”

20.9.2017 | Bratislava
Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2017 – účtovné, daňové a technické aspekty

20.-21.9.2017 | Budapešť
Central European cooperation for Industry 4.0 (Workshop a partnerské stretnutia)

21.9.2017 | Žilina
Matchmaking: Výroba a inovátori – Workshop a súťaž o 20 000€ pre spoluprácu výrobných firiem a kreatívnych inovátorov

22.9.2017 | Praha
Kooperačné podujatie FOR ARCH 2017 zamerané na stavebníctvo, remeselnícke odvetia

25.9.2017 | Košice
VIA Fórum 2017 – Slovensko-nemecké kooperačné podujatie pre IT, energetiku, strojársky priemysel, elektrotechniku, elektromobilitu, smart cities, automobilový priemysel, metalurgiu a duálne vzdelávanie

25.9.2017 | Prešov
Matchmaking: Výroba a inovátori – Workshop a súťaž o 20 000€ pre spoluprácu výrobných firiem a kreatívnych inovátorov

26.9.2017 | Banská Bystrica
Matchmaking: Výroba a inovátori – Workshop a súťaž o 20 000€ pre spoluprácu výrobných firiem a kreatívnych inovátorov

27.9.2017 | Praha
Startup Festival 2017

28.9.2017 | Bratislava
Slovak – German Innovation Day 2017

28.9.2017 | Bratislava
Ako využiť Google Analytics pre rast vášho biznisu? – Seminár InQb

29.9.2017 | Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Poprad a Tatranská Lomnica
Európska Noc výskumníkov 2017 – 11. ročník festivalu vedy na Slovensku

29.9.2017 | Bratislava
Falling Walls Lab (Cieľom podujatia je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí)


OKTÓBER 2017

3.-4.10.2017 | Brusel
Informačné dni pre priemyselné inovácie 2017 (Industrial Innovation Information Days 2017)

3.10.2017 | Lučenec
Informačný seminár k Výzve na predkladanie žiadostí na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

4.10.2017 | Bratislava
Deň súkromného podnikania s SBA – všetko o podnikaní pre všetkých

4.10.2017 | Prešov
Informačný seminár k Výzve na predkladanie žiadostí na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

4.-18.10.2017 | Online
Virtuálne školenia pre komercializáciu technológií
– Európsky patentový úrad (EPO) organizuje 5 hodinových blokov školenia o komercializácii technológií pod názvom “Technology commercialisation”

5.10.2017 | Bratislava
Informačný deň EUREKA

5.10.2017 | Ostrava
Smarter Region – bezplatné partnerské podujatie na témy Smart Digital technologies, IT, Communication technologies, Smart Transport, Mobility and Infrastructure, Smart Energy and Sustainability, Smart Environment, Smart Construction and Smart Living, Smart People, Smart Governance, Smart Innovation, planning and new technology

9.-10.10.2017 | Brno
Contact-Contract 2017 – bezplatné partnerské podujatie počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne

16.-17.10.2017 | Budapešť
INNOVEIT 2017 – EIT Innovation Forum

18.10.2017 | Bratislava
Informačný deň o finančných a právnych aspektoch programu Horizont 2020

18.-19.10.2017 | Budapest
6. výročné fórum Dunajskej stratégie – A secure, connected and prospering Danube Region

18.-20.10.2017 | Brno
NANOCON – 9. ročník medzinárodnej konferencie nanomateriálov – výskum & aplikácia

23.10.2017 | Bratislava
Národný workshop OpenAIRE

23.-25.10.2017 | Brusel
Informačný deň H2020 pre tému SC3: Bezpečná, čistá a efektívna energia

24.10.2017 | Bratislava
Ville – Intelligentné mesto 2017 – konferencia a matchmaking

30.10.2017 | Košice
Slovenská kooperačná burza Košice 2017


NOVEMBER 2017

6.11.2017 | Praha
Partnerská burza Sustainable food security 2018

6.-7.11.2017 | Bratislava
Workshop: Circular economy in automotive industry

7.-10.11.2017 | Praha
RAFA 2017 – 8th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis

8.-9.11.2017 | Brusel
Informačný deň H2020 pre tému SC5: Zmena klímy, životné prostredie a využívanie zdrojov a surovín

8.11.2017 | Bratislava
Diskusný seminár “Budúcnosť Európskej únie po Brexite” – organizuje SOPK

9.-10.11.2017 | Budapešť
ICT Proposers’ Day 2017

14.-17.11.2017 | Brusel
Informačný deň H2020 pre tému SC2: Potraviny, poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a bio-hospodárstvo

28.11.2017 | Viedeň
International Machinery and Plant Engineering Forum 2017 – Kooperačné podujatie a konferencia sú zamerané na nasledujúce sektory: priemyselná výroba, priemyselné zariadenia a stroje, technológie materiálov, ťažobné technológie, projektovanie zariadení a ich údržba, prístrojové inžinierstvo


DECEMBER 2017

1.12.2017 | Bratislava
Startup Awards / Future Now – súťaž a konferencia


V prípade, že by ste chceli zverejniť aj ďalšie podujatia v tomto zozname (najmä bezplatné a súvisiace s obsahom InnoNews), prosím, dajte mi vedieť na mojom kontakte.