Kalendár podujatí

Tento zoznam združuje zaujímavé podujatia (či už informačného alebo partnerského charakteru) na Slovensku a blízkom okolí v oblasti inovácií, podnikania, technológií, výskumu a programu Horizont 2020, ktoré by Vám mohli priniesť pridanú hodnotu.

kalendar-banner


MÁJ 2018

02.05.2018 | Online
Webinár: Consortium Agreements (European IPR Helpdesk)

04.05.2018 | Online
Informačný a partnerský deň k novej výzve programu Life

08.-09.05.2018 | Viedeň
Future of Buildings 2018 – Kooperačné podujatie a konferencia

14.05.2018 | Online
Webinár: Open Science Clinique : Winning Marie Curie with Open Science (bezplatne)

23.05.2018 | Online
Webinár: IP Management in H2020 – with a special focus on MSCA (European IPR Helpdesk)

24.05.2018 | Viedeň
Chances and Challenges in Central Europe (Partnerské stretnutie pre sektory: Metal working & automotive, Manufacturing methods, Products and components, Material & semi- finished products, Tools & fixtures – custom-made, Organisations & services)

24.05.2018 | Trenčín
Seminár: Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018


JÚN 2018

05.-07.06.2018 | Brusel
Konferencia a networking v rámci Európskeho týždňa obnoviteľnej energie

06.-07.06.2018 | Bratislava
Techsummit 2018


JÚL 2018

04.07.2018 | Online
Webinár: Impact and Innovation in Horizon 2020 – a Guide for Proposers (European IPR Helpdesk)

05.-06.07.2018 | Viedeň
Výročná konferencia platformy pre celoživotné vzdelávanie

18.07.2018 | Online
Webinár: Maximising the impact of Horizon 2020 project results (European IPR Helpdesk)


OKTÓBER 2018

01.-02.10.2018 | Brno
Kontakt-Kontrakt 2018


DECEMBER 2018

04.-06.12.2018 | Viedeň
Podujatie ICT 2018


V prípade, že by ste chceli zverejniť aj ďalšie podujatia v tomto zozname (najmä bezplatné a súvisiace s obsahom InnoNews), prosím, dajte mi vedieť na mojom kontakte.