Kalendár podujatí

Tento zoznam združuje zaujímavé podujatia (či už informačného alebo partnerského charakteru) na Slovensku a blízkom okolí v oblasti inovácií, podnikania, technológií, výskumu a programu Horizont 2020, ktoré by Vám mohli priniesť pridanú hodnotu.

kalendar-banner


OKTÓBER 2019

16.-18.10.2019 | Brno
NANOCON 2019 11. medzinárodná konferencia na oblasť nano

17.10.2019 | Bratislava
Podnikajte s Taiwanom B2B – matchmaking

17.10.2019 | Budapešť
Networking event EIT Digital: Železničný priemysel a multimodálna doprava

18.10.2019 | Toruń
Kooperačné podujatie “DRONETECH 2019”

22.-24.10.2019 | Bratislava
Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019

22.10.2019 | Košice
Informačný deň k výzve na predkladanie návrhov v programe Erasmus+ na rok 2020

23.10.2019 | Banská Bystrica
Informačný deň k výzve na predkladanie návrhov v programe Erasmus+ na rok 2020

24.10.2019 | Bratislava
Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2019

24.10.2019 | Bratislava
Bankové záruky v obchodných a iných zmluvných vzťahoch (Biznis raňajky organizuje Bratislavská regionálna komora SOPK a OTP Banka Slovensko)

24.10.2019 | Prešov
Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

25.10.2019 | Bratislava
Informačný deň k výzve na predkladanie návrhov v programe Erasmus+ na rok 2020

29.10.2019 | Trenčín
Informačný deň “Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty”

29.10.2019 | Žiar nad Hronom
Rakúsko-slovenská kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu


NOVEMBER 2019

04.-09.11.2019 | Slovensko (viaceré lokality)
Týždeň vedy a techniky na Slovensku

05.11.2019 | Bratislava
From Idea to Commercialisation: IPforBusiness Training Bratislava (organizuje European IP Helpdesk)

05.11.2019 | Viedeň
Partnerské podujatie: AI in Manufacturing

05.-06.11.2019 | Bratislava
Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2019 „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

12-13.11.2019 | Bratislava
Informačný deň spojený s medzinárodnou burzou partnerov pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti

13.11.2019 | Bratislava
Spoločný informačný deň Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5)

13.11.2019 | Bratislava
Seminár Aktuálne otázky obchodovania s Ruskou federáciou (organizuje SOPK)

13.11.2019 | Trnava
Platobné brány a alternatívne spôsoby platby (organizuje SBA)

19.11.2019 | Bratislava
Získajte daňové úľavy – ako nasadiť nástroje Superodpočet a PatentBOX vo firme (organizuje SBA)

19.11.2019 | Banská Bystrica
Ako získať granty z komunitárnych programov EÚ (Kreatívna Európa)? (organizuje SBA)

26.11.2019 | Viedeň
Kooperačné podujatie International Machinery and Plant Engineering Forum 2019


V prípade, že by ste chceli zverejniť aj ďalšie podujatia v tomto zozname (najmä bezplatné a súvisiace s obsahom InnoNews), prosím, dajte mi vedieť na mojom kontakte.