Kalendár podujatí

OKTÓBER 2020

23.10.2020 | H2020 Green Deal Call-International Networking Event (Organizuje TÜBİTAK) – aktuálne viac ako 600 účastníkov

26.10.2020 |Webinár EIT Health. Iniciatíva EIT Health podporí v roku 2021 inovatívne zdravotnícke startupy z sumou 1,5 milióna eur

27.10.2020 |Social Sciences & Humanities in EU Green Deal Call (Organizuje Net4Society) – aktuálne viac ako 1000 účastníkov

28.10.2020 Webinár – Možnosti spolupráce s Izraelom, príležitosti pre inovatívne spoločnosti a start-upy (Organizuje SARIO)

28.10.2020 Webinar: The Importance of IP for SMEs (Organizuje European IP Helpdesk)

29.10.2020 Národné online podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021 2027 (Organizuje CVTI SR)

29.10.2020 Patenty, úžitkové vzory, autorské diela – Ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel (Organizuje CVTI SR)

29.10.2020 | Rakúsko-slovenská kooperačná burza 2020 strojárskeho a plastikárskeho priemyslu (Organizuje SOPK)


NOVEMBER 2020

03.11.2020 | Smart and Sustainable Energy Solutions for Industry and Cities Austria, Czech Republic and Slovakia (B2B stretnutia) (Organizuje Enterprise Europe Network)

03.-05.11.2020 | European Big Data Value Forum (Organizuje Európska komisia v rámci Nemeckého predsedníctva)

04.11.2020 Webinar: IP Management in H2020 – with a special focus on MSCA (Organizuje European IP Helpdesk)

04.11.2020 Discovery Day – Innovate with CERN (Organizuje CERN)

04.-05.11.2020 | Matchmaking Event at the FMB – the supplier show for mechanical engineering (Organizuje Enterprise Europe Network)

04.-06.11.2020 Energy is Future: World Energy Congress & Expo | Virtual B2B Meetings

05.11.2020 HealthCare Lab Demo Day – Online live stream (Organizuje CIVITTA Slovakia)

05.11.2020 Ochranná známka, dizajn – Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby (Organizuje CVTI SR)

05.11.2020 KIKK PRO Festival 2020 pre spoločnosti, pre spoločnosti, začínajúce podniky, dizajnérov projektov, výskumných pracovníkoch, inštitúcie kreatívneho a digitálneho priemyslu (Organizuje Enterprise Europe Network)

06.-07.11.2020 DRONETECH 2020: B2B Virtual Matchmaking Event (Organizuje Enterprise Europe Network)

09.-13.11.2020 | Istanbul Fintech Week 2020 – Matchmaking Event (Organizuje Enterprise Europe Network)

10.11.2020 | Elmia Subcontractor Connect 2020: Find your industrial business partner today (Organizuje Enterprise Europe Network)

11.11.2020 Webinar: Effective IP and Outreach Strategies Help Increase the Impact of Research and Innovation (Organizuje European IP Helpdesk)

17.-18.11.2020 Smart City Live 2020 (Organizuje Enterprise Europe Network)

18.11.2020 Webinar: IP and Artificial Intelligence (Organizuje European IP Helpdesk)

18.-20.11.2020 | Smart Manufacturing Matchmaking 2020 (B2B stretnutia) (Organizuje Enterprise Europe Network)

19.11.2020 | Danube Agrofood Virtual B2B (Organizuje Enterprise Europe Network)

19.-20.11.2020 | Dutch-Slovak online B2B meetings 2020 (Organizuje SBA a Enterprise Europe Network)

19.-20.11.2020 | Interpoma Business Match 2020 – medzinárodná spolupráca pre všetko, čo súvisí s jablkami (Organizuje Enterprise Europe Network)

25.11.2020 Webinar: Impact and Innovation in Horizon 2020 – a Guide for Proposers (Organizuje European IP Helpdesk)

26.11.2020 | Machining Industry Meetings (Organizuje SBA a Enterprise Europe Network)

30.11.2020 | Automotive Buyer & Supplier (Organizuje Enterprise Europe Network)


DECEMBER 2020

01.-04.12.2020 | Green Days 2020 (B2B stretnutia) (Organizuje Enterprise Europe Network)

02.12.2020 Webinar: Freedom to Operate in Horizon 2020 (Organizuje European IP Helpdesk)

02.-03.12.2020 | Global Nuclear Physics Innovation (Organizuje Enterprise Europe Network)

03.12.2020 Webinar: IP in Biotechnology (Organizuje European IP Helpdesk)

09.12.2020 Webinar: Maximising the Impact of Horizon 2020 Project Results (Organizuje European IP Helpdesk)