Nominácie na European Inventor Award 2018 možné podať do 16.10.2017

Prestížna európska cena Európskeho patentového úradu pre najlepších vynálezcov “European Inventor Award” otvorila prihlášky do budúcoročného vyhlasovania ceny EIA2018. Na cenu je možné nominovať výskumníkov z akejkoľvek technologickej oblasti. Fotka z vyhlasovania cien EIA2017 v Benátkach. Cieľom tejto ceny je oceniť výnimočných vynálezcov z celého sveta naprieč rôznymi odbormi. Inovácie sú hodnotené nielen na základe … Čítať ďalej Nominácie na European Inventor Award 2018 možné podať do 16.10.2017

Zverejnenie nariadenia o ochrannej známke Európskej únie. Platí od októbra 2017

Dňa 16. júna 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie). Nariadenie EÚ/2017/1001 je dostupné na adrese externej web stránky s prístupom k zákonom Európskej únie eur-Lex.europa.eu. Nariadenie EÚ/2017/1001 sa uplatňuje od 1. októbra 2017. (Prevzaté z UPV)

Dnes je Svetový deň duševného vlastníctva

Svetovým dňom sa upriamuje pozornosť verejnosti na otázky súvisiace s inováciou, tvorivosťou a ukazuje, ako oblasť týkajúca sa duševného vlastníctva, prispieva k stimulovaniu inovácie a vynálezov. Dňa 26.4.1970 vznikla Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a preto je tento deň považovaný za Deň duševného vlastníctva. WIPO týmto svetovým dňom upriamuje pozornosť širšej verejnosti na otázky súvisiace s … Čítať ďalej Dnes je Svetový deň duševného vlastníctva

Top firmy podľa patentov v obnoviteľných energiách

Len cez United States Patent Office (USPTO) bolo od roku 2009 schválených vyše 26 tisíc patentov v oblasti obnoviteľných energií. Analýza CB Insights spravila analýzu a na základe počtu patentov vedie Toyota pred GM a GE. Najviac patentov bolo udelených v oblasti solárnych technológií. Top4 firiem - držiteľov USPTO patentov v oblasti obnoviteľných energií:   Počty … Čítať ďalej Top firmy podľa patentov v obnoviteľných energiách

Seminár: Priemyselné vlastníctvo – patenty a úspešné príklady z praxe (Bratislava, 30.5.2017)

Ako prebieha proces patentovania? Oplatí sa Váš produkt/ technológiu patentovať? Ako vystihnúť ten správny moment? Koľko patenty stoja a aké typy existujú? Zistite viac o patentoch od tých najpovolanejších, odborníkov z Úradu priemyselného vlastníctva SR a patentového zástupcu pre Európu, Slovensko a Čechy. Podujatie sa bude konať 30. mája 2017 na Zochovej 6/8 v Bratislave. … Čítať ďalej Seminár: Priemyselné vlastníctvo – patenty a úspešné príklady z praxe (Bratislava, 30.5.2017)

Tréning: Komercializácia výsledkov v oblasti medicíny a biotech (10.-11.5.2017, Praha)

V máji sa v Prahe uskutoční bezplatný tréning “Exploitation of EU Project Results with a Focus on IP in the Field of Health and Biotechnology” pre firmy i akademické organizácie v oblasti. Podujatie je organizované European IPR Helpdesk v spolupráci s projektom Fit for Health 2.0. Registrujte sa čo najskôr. Tréning sa bude zaoberať témou ako vytvoriť … Čítať ďalej Tréning: Komercializácia výsledkov v oblasti medicíny a biotech (10.-11.5.2017, Praha)

Kontrola ochranných známok aj cez obrázky

Nová služba eSearch plus EUIPO (Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo) umožňuje vyhľadávanie v ochranných známkach aj cez vizuálne prvky. Stačí nahrať obrázok a systém by mal poskytnúť zoznam chránených produktov. Od jej spustenia (na konci roku 2015) poskytuje mesačne až 16 tisíc porovnaní grafických prvkov. Prostredníctvom eSearch plus môžete vyhľadať alebo skontrolovať obrázky v kombinácii s kritériami ako … Čítať ďalej Kontrola ochranných známok aj cez obrázky

Workshop: Použitie a vypĺňanie ePCT patentovej prihlášky (27.2.2017, Bratislava)

Hlavný organizátor World Intellectual Property Organization (WIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR, Slovenskou komorou patentových zástupcov a Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozývajú na podujatie: "PCT WORKSHOP – EPCT FILING: Workshop on the use of ePCT and ePCT Filing". Workshop je zameraný na použitie a vypĺňanie ePCT patentovej prihlášky a bude sa komunikovať v jazyku … Čítať ďalej Workshop: Použitie a vypĺňanie ePCT patentovej prihlášky (27.2.2017, Bratislava)

Ako sa patentuje v Českej republike

Technologické centrum AV ČR v najnovšom čísle časopisu ERGO prináša rozsiahlu analýzu ochrany duševného vlastníctva v ČR, vrátane štruktúry prihlášok podľa typov a sektorov i porovnania. Zaujímavé čítanie nielen pre inovátorov.  Graf: Počet patentových prihlášok na milión obyvateľov. Zdroj: OECD, Spracovanie TC AV ČR Kompletné vydanie ERGO.