Nové pravidlá pre európsku ochrannú známku

Od 1. októbra 2017 platia nové pravidlá pre predkladanie žiadosti o európsku ochrannú známku (EU trade mark – EUTM). Požiadavka na grafickú reprezentáciu sa už pri podávaní prihlášky na ochranné známky nebude plošne uplatňovať. Continue reading “Nové pravidlá pre európsku ochrannú známku”

Plány EÚ na podporu priemyslu

V rámci prezentácie Stavu únie v roku 2017 predstavila Európska komisia Stratégiu pre priemyselnú politiku: investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu. Pozrite sa na opatrenia, ktoré sa spustia v najbližšej dobe. Continue reading “Plány EÚ na podporu priemyslu”

Ako oceňovať duševné vlastníctvo? Zaujímavé publikácie Technologického centra AV ČR

Znalosť komerčnej ceny duševného vlastníctva je pre firmy dôležitá. Cena intelektuálneho vlastníctva predurčuje stratégiu toho, ako najlepšie zvládnuť túto myšlienku. Continue reading “Ako oceňovať duševné vlastníctvo? Zaujímavé publikácie Technologického centra AV ČR”

Virtuálne školenia pre komercializáciu technológií (4.-18.10.2017)

Európsky patentový úrad (EPO) organizuje 5 hodinových blokov školenia o komercializácii technológií pod názvom “Technology commercialisation”, ktoré sa zameria na obchodné využitie duševného vlastníctva. Školenia sú určené pre podniky, obchodných poradcov, kancelárie transferu technológií. Continue reading “Virtuálne školenia pre komercializáciu technológií (4.-18.10.2017)”

Virtuálne školenia pre riadenie duševného vlastníctva (14.-28.9.2017)

Európsky patentový úrad (EPO) organizuje 5 hodinových blokov školenia o ochrane a riadení práv duševného vlastníctva pod názvom “Virtual classrooms on IP management”, ktoré sa zameria na identifikáciu, prípravu, zhodnotenie, ochranu duševného vlastníctva a príklady z praxe. Školenia sú určené pre firmy a kancelárie transferu technológií. Continue reading “Virtuálne školenia pre riadenie duševného vlastníctva (14.-28.9.2017)”

Nominácie na European Inventor Award 2018 možné podať do 16.10.2017

Prestížna európska cena Európskeho patentového úradu (EPO) pre najlepších vynálezcov “European Inventor Award” otvorila prihlášky do budúcoročného vyhlasovania ceny EIA2018. Na cenu je možné nominovať výskumníkov z akejkoľvek technologickej oblasti. Continue reading “Nominácie na European Inventor Award 2018 možné podať do 16.10.2017”

Zverejnenie nariadenia o ochrannej známke Európskej únie. Platí od októbra 2017

Dňa 16. júna 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie). Nariadenie EÚ/2017/1001 je dostupné na adrese externej web stránky s prístupom k zákonom Európskej únie eur-Lex.europa.eu. Nariadenie EÚ/2017/1001 sa uplatňuje od 1. októbra 2017. (Prevzaté z UPV)

Dnes je Svetový deň duševného vlastníctva

Svetovým dňom sa upriamuje pozornosť verejnosti na otázky súvisiace s inováciou, tvorivosťou a ukazuje, ako oblasť týkajúca sa duševného vlastníctva, prispieva k stimulovaniu inovácie a vynálezov. Dňa 26.4.1970 vznikla Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a preto je tento deň považovaný za Deň duševného vlastníctva. Continue reading “Dnes je Svetový deň duševného vlastníctva”

Top firmy podľa patentov v obnoviteľných energiách

Len cez United States Patent Office (USPTO) bolo od roku 2009 schválených vyše 26 tisíc patentov v oblasti obnoviteľných energií. Analýza CB Insights spravila analýzu a na základe počtu patentov vedie Toyota pred GM a GE. Najviac patentov bolo udelených v oblasti solárnych technológií. Continue reading “Top firmy podľa patentov v obnoviteľných energiách”

Seminár: Priemyselné vlastníctvo – patenty a úspešné príklady z praxe (Bratislava, 30.5.2017)

Ako prebieha proces patentovania? Oplatí sa Váš produkt/ technológiu patentovať? Ako vystihnúť ten správny moment? Koľko patenty stoja a aké typy existujú? Zistite viac o patentoch od tých najpovolanejších, odborníkov z Úradu priemyselného vlastníctva SR a patentového zástupcu pre Európu, Slovensko a Čechy. Continue reading “Seminár: Priemyselné vlastníctvo – patenty a úspešné príklady z praxe (Bratislava, 30.5.2017)”