Program Horizont 2020 zverejnil témy výziev na rok 2020

Začiatkom júla zverejnila Európska komisia finálnu aktualizáciu Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020. V aktualizovanom pracovnom programe sa teraz uvádzajú úplné tematické texty všetkých tém do roku 2020, ktoré sa predtým uverejňovali len ako titulky. Okrem toho boli do takmer všetkých programových častí programu Horizont 2020 pridané nové témy. Continue reading “Program Horizont 2020 zverejnil témy výziev na rok 2020”

Granty pre inovatívne firmy SME Instrument (fáza 2) sú od júna nahradené novou schémou EIC Accelerator. Ponúkajú financovanie až do 17,5 mil. eur

6.6.2019 spustila Európska komisia výzvu na predkladanie návrhov v pilotnej schéme EIC Accelerator, určenej pre inovatívne malé a stredné podniky, ktoré chcú uviesť na globálny trh prelomové produkty. Môžu získať kombinované financovanie z grantu a investície až do 17,5 milióna eur. Continue reading “Granty pre inovatívne firmy SME Instrument (fáza 2) sú od júna nahradené novou schémou EIC Accelerator. Ponúkajú financovanie až do 17,5 mil. eur”

Návrh stratégie Európskeho inovačného a technologického inštitútu na roky 2021-2027

Európska komisia navrhla aktualizáciu právneho základu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ako aj jeho nového strategického inovačného programu na roky 2021 – 2027. Continue reading “Návrh stratégie Európskeho inovačného a technologického inštitútu na roky 2021-2027”

Nová výzva na európsku sieť centier excelentnosti v oblasti umelej inteligencie

Európska komisia spustila 11. júla 2019 novú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020. Hlavným cieľom tejto výzvy je vytvoriť európsku sieť centier excelentnosti v oblasti umelej inteligencie (AI) s cieľom posilniť spoluprácu v rámci európskej výskumnej komunity v oblasti umelej inteligencie a podporiť technologický pokrok v oblasti výskumu AI. Continue reading “Nová výzva na európsku sieť centier excelentnosti v oblasti umelej inteligencie”

Výročná správa o činnostiach EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja a monitorovaní programu Horizont 2020 v roku 2018

Začiatkom júla 2019 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o činnosti EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja a o sledovaní programu Horizont 2020 v roku 2018.
Cieľom správy je poskytnúť stručný orientačná prehľad hlavných vykonaných opatrení v roku 2018. Continue reading “Výročná správa o činnostiach EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja a monitorovaní programu Horizont 2020 v roku 2018”

World Bank: Globálny rast sa v roku 2019 znížil na 2,6% a hrozia výrazné riziká

Predpokladá sa, že globálny ekonomický rast sa v roku 2019 zmierni na úroveň, ktorá je o niečo nižšia ako 2,6%, predtým ako v roku 2020 dosiahne úroveň 2,7%. Konštatuje v najnovšej správe “Global Economic Prospects: Heightened Tensions, Subdued Investment” World Bank. Continue reading “World Bank: Globálny rast sa v roku 2019 znížil na 2,6% a hrozia výrazné riziká”

Európska komisia nominovala vedúcich misií pre program Horizon Europe

Európska komisia prostredníctvom člena Komisie pre vedu, výskum a inovácie pána Carlosa Moedase informovala o vymenovaní vedúci jednotlivých oblastí Misií v programe Horizon Europe. Continue reading “Európska komisia nominovala vedúcich misií pre program Horizon Europe”

Vyhlásenie výzvy Dunajská stratégia 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike. Continue reading “Vyhlásenie výzvy Dunajská stratégia 2019”

2 výzvy ÚPVII na podporu akcelerátorom, inkubátorom a startupom

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spúšťa výzvy, ktoré majú v dvoch fázach podporiť inovačný ekosystém na Slovensku pomocou finančnej pomoci akcelerátorom, inkubátorom a tiež startupom. Termín uzávierky prvého kola je 26.7.2019. Continue reading “2 výzvy ÚPVII na podporu akcelerátorom, inkubátorom a startupom”

Európska rada pre výskum (ERC) zafinancuje v roku 2020 až 1100 výskumníkov v sume 2,2 miliardy

Európska rada pre výskum (ERC) oznámila, že na financovanie špičkových vedeckých pracovníkov v rámci pracovného programu ERC na rok 2020 bude k dispozícii celková suma 2,2 miliardy EUR. Európska komisia prijala pracovný program 2. júla 2019 a očakáva, že podporených bude približne 1.100 špičkových výskumných pracovníkov. Continue reading “Európska rada pre výskum (ERC) zafinancuje v roku 2020 až 1100 výskumníkov v sume 2,2 miliardy”

Ďalšie 3 slovenské firmy získali prestížny grant pre štúdie realizovateľnosti (SME Instrument, fáza 1)

V májovej (predposlednej) uzávierke pre financovanie štúdií realizovateľnosti v rámci SME Instrument, fázy 1, kde súťažilo vyše 2500 európskych firiem o grant 50 tisíc, uspeli aj tri slovenské firmy! Celkovo projekty získalo 291 európskych firiem z 24 krajín. Continue reading “Ďalšie 3 slovenské firmy získali prestížny grant pre štúdie realizovateľnosti (SME Instrument, fáza 1)”