Zhodnotenie výkonnosti jednotného trhu EÚ. Slovensko má neuspokojivé výsledky v oblasti verejného obstarávania.

Jednotný trh EÚ je jedným zo základov fungovania Európskej únie. Európska komisia pripravila zhodnotenie výkonnosti členských krajín v rámci tzv. "Single Market Scoreboard". Slovensko má vo väčšine kritérií dobré hodnotenie, okrem verejného obstarávania, kde je vyhodnotené ako neuspokojivé. V porovnaní Single Market Scoreboard sú hodnotené nasledovné oblasti: transpozícia práva, porušenia, európske piloty, Informačný systém vnútorného trhu, EURES, portál Vaša Európa, SOLVIT, Informačný … Čítať ďalej Zhodnotenie výkonnosti jednotného trhu EÚ. Slovensko má neuspokojivé výsledky v oblasti verejného obstarávania.

Nominácie na European Inventor Award 2018 možné podať do 16.10.2017

Prestížna európska cena Európskeho patentového úradu pre najlepších vynálezcov “European Inventor Award” otvorila prihlášky do budúcoročného vyhlasovania ceny EIA2018. Na cenu je možné nominovať výskumníkov z akejkoľvek technologickej oblasti. Fotka z vyhlasovania cien EIA2017 v Benátkach. Cieľom tejto ceny je oceniť výnimočných vynálezcov z celého sveta naprieč rôznymi odbormi. Inovácie sú hodnotené nielen na základe … Čítať ďalej Nominácie na European Inventor Award 2018 možné podať do 16.10.2017

Nová služba pre hľadanie partnerov v európskych programoch

14. júla spustila Európska komisia na Portáli účastníkov (Participant Portal) nový systém, kde môžete nájsť všetky subjekty, ktoré získali financovanie z rámcových programov pre výskum, inovácie a podnikanie (Horizon 2020, COSME, FP7, EPLUS a ďalšie). Okrem počtu projektov tu nájdete aj vizualizáciu účasti v programoch, pozíciu v konzorciu a mapu partnerov. Vyhľadávanie je možné na základe … Čítať ďalej Nová služba pre hľadanie partnerov v európskych programoch

SPU v Nitre sa pripravuje na vstup do konzorcia zameraného na výživu

Jeho cieľom je vytvorenie výskumnej infraštruktúry v oblasti výživy, potravinového systému a systému zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k spotrebiteľom a zdraviu. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa pripravuje na vstup do konzorcia Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNHRI). Jeho cieľom je vytvorenie výskumnej infraštruktúry v oblasti výživy, potravinového systému a systému zdravotnej starostlivosti vo vzťahu … Čítať ďalej SPU v Nitre sa pripravuje na vstup do konzorcia zameraného na výživu

Súťaž širokopásmových internetových projektov

Európska komisia vyhlasuje ďalší ročník súťaže European Broadband Awards, ktorá odmení najzaujímavejšie projekty v oblasti širokopásmového internetu v piatich kategóriách (od infraštruktúr, cez aplikácie, až po sociálne dopady). Prihlášky je možné podávať do 7.9.2017. Projekty budú vyhodnotené v jednej 5 kategórií: Innovative models of financing, business and investment Cost reduction and co-investment in a future proof … Čítať ďalej Súťaž širokopásmových internetových projektov

Ani májové a júnové uzávierky SME Instrument nepriniesli slovenským firmám úspech

Na základe výsledkov ostatných výziev projektov SME Instrument v programe Horizont 2020 bolo v májovej uzávierke fázy 1 (štúdia uskutočniteľnosti) zafinancovaných 128 projektov a júnovej uzávierke fázy 2 (veľké projekty uvedenia produktov na trh) získalo financie 64 firiem. Žiaľ ani jednom nefiguruje slovenská firma. Podrobnejšie výsledky k obom uzávierkam: Fáza 1, uzávierka: 3. mája 2017 … Čítať ďalej Ani májové a júnové uzávierky SME Instrument nepriniesli slovenským firmám úspech

Návrhy na zjednodušovanie štrukturálnych fondov (ESIF) po roku 2020

Skupina na vysokej úrovni, ktorej úlohou je sledovať zjednodušenie administratívneho zaťaženia príjemcov prostriedkov z ESI fondov zverejnila svoje návrhy pre tvorcov politiky po roku 2020. Skupina konštatuje, že hoci politika súdržnosti EÚ je nepochybne pozitívna, súčasný objem pravidiel nie je vždy pre miestne orgány spravujúce EÚ fondy alebo podniky, ktoré chcú požiadať o finančné prostriedky … Čítať ďalej Návrhy na zjednodušovanie štrukturálnych fondov (ESIF) po roku 2020

Sú aj férové a vyhrateľné verejné tendre. V zahraničí (Workshop pre firmy, Bratislava, 14.9.2017)

Aj napriek neslávnej povesti tendrov organizovaných na Slovensku, stále existujú aj transparentné možnosti financovania zákaziek od verejnej správy. Poväčšinou v zahraničí. Európska komisia podporila projekt, ktoré takéto možnosti podnikateľom prináša. Ak Vás to zaujíma, poznačte si termín pripravovaného workshopu, prihláste sa a prečítajte bližšie informácií nižšie. WORKSHOP: „Sú aj férové a vyhrateľné verejné tendre. V zahraničí.” … Čítať ďalej Sú aj férové a vyhrateľné verejné tendre. V zahraničí (Workshop pre firmy, Bratislava, 14.9.2017)

Pohľad OECD na verejnú správu 2017

13. júla 2017 vydala OECD publikáciu Government at a Glance 2017 so štatistikami a odporúčaniami na zvyšovanie efektívnosti verejných inštitúcií a občianskej dôvery. Konštatuje mierny rast verejných investícií na približne 3,2 % HDP (na dvojnásobok na Slovensku) a k ich najväčšiemu posilneniu dochádza v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva. Zamestnanosť vo verejnom sektore zostáva stabilná … Čítať ďalej Pohľad OECD na verejnú správu 2017

Prihláste sa do prestížnej súťaže Technology Fast 50 Central Europe!

Tento rok prebehne už 18. ročník súťaže Technology Fast 50 Central Europe, organizovanej spoločnosťou Deliotte. Hľadajú sa inovačné a rastúce technologické firmy zo strednej Európy, ktoré môžu súťažiť nielen o možnosť propagácie firmy, ale aj o cenu “Most Disruptive Innovation”. Prihlášky je možné podať do 31.7.2017. V minulom roku zabodovalo 5 slovenských firiem. Výsledky minuloročnej súťaže: Deloitte Technology Fast … Čítať ďalej Prihláste sa do prestížnej súťaže Technology Fast 50 Central Europe!