O mne a InnoNews.blog

IVAN FILUS


Som inovačný expert a konzultant pre mladé ambiciózne inovatívne firmy a progresívne výskumné tímy v akademickej sfére. Vyše 20 rokov pôsobím v spoločnosti BIC Bratislava, ktorá sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch, v rámci ktorej som participoval na viac ako 50 medzinárodných projektoch. Som administratívny koordinátor zastúpenia celosvetovej siete Enterprise Europe Network na Slovensku. Vyše 20 rokov pôsobím tiež v štruktúrach Slovenskej republiky pre rámcové programy Európskej únie pre výskum a inovácie. V rámci programu Horizont Európa som nominovaný ako Národný kontaktný bod pre Slovensko za oblasť „Európska rada pre inovácie“ a „Európske inovačné ekosystémy“.

InnoNews.blog je moja stránka/blog, na ktorej by som chcel sumarizovať dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť rozvoju vášho podnikania, inovácií a výskumu. Informácie sú určené pre firmy, univerzity, výskumné ústavy ako aj pre začínajúcich podnikateľov, či mediátorov v rôznej oblasti.

Snažím sa tu tiež zhromažďovať zaujímavé informácie pre oblasti výskumu, vývoja, inovácií a podporných európskych či národných programov, ktoré stále nie sú u nás dostatočne využívané.

ZORIENTUJTE SA NA INNONEWS.BLOG

InnoNews.blog som spustil na začiatku roku 2016. Odvtedy som tu pripravil stovky článkov a informácií. Pre ľahšiu orientáciu som pripravil prehľad tém a základných oblastí, o ktorých prinášam novinky.

Témy blogu:

Prehľady vybraných európskych iniciatív pre inovácie a výskum
(podrobnejšie informácie o programoch):

Novinky z európskych programov:

Zaujímavé podujatia:

KONTAKT

Ak máte otázky, alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte ma:

Ivan FILUS
BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
Národný kontaktný bod pre EIC a Európske inovačné ekosystémy v programe Horizont Európa
T: 02/3233 2711, E: filus@bic.sk

Novinky môžete sledovať na sociálnych sieťach FacebookLinkedINTwitter a WordPress.

PODPORA

Ďakujem za podporu iniciatívam, zameraným na rozvoj inovácií a výskumu:


Informácie uverejnené na tejto stránke predstavujú výhradne názory autora a informácie prevzaté z citovaných zdrojov. V žiadnom prípade nie sú oficiálnymi stanoviskami organizácií uvedených na tejto stránke a tieto organizácie nezodpovedajú za obsah uvedený na tejto stránke.