Nové ponuky do projektov a technologické požiadavky hľadajú partnerov (Máj 2018)

K začiatku mája 2018 som pre vás pripravil výber nových a aktuálnych:

  • 15 ponúk do projektov programu Horizont 2020, resp. ďalších programov, kde sa pripravujú konzorciá a stále sa hľadajú partneri,
  • 63 technologických požiadaviek, kde sa hľadajú dodávateľa riešení alebo služby, ktoré by mali byť realizované vo forme priamej komerčnej dodávky.

Continue reading “Nové ponuky do projektov a technologické požiadavky hľadajú partnerov (Máj 2018)”

Nové ponuky do projektov a technologické požiadavky hľadajú partnerov (Apríl 2018)

K začiatku apríla 2018 som pre vás pripravil výber nových a aktuálnych:

  • 12 ponúk do projektov programu Horizont 2020, resp. ďalších programov, kde sa pripravujú konzorciá a stále sa hľadajú partneri,
  • 49 technologických požiadaviek, kde sa hľadajú dodávateľa riešení alebo služby, ktoré by mali byť realizované vo forme priamej komerčnej dodávky.

Continue reading “Nové ponuky do projektov a technologické požiadavky hľadajú partnerov (Apríl 2018)”

Webinár pre predkladateľov návrhu do programu Eurostars (31.1.2018)

Európska komisia organizuje dňa 31.1.2018 medzi 11:00 a 12:00 bezplatný webinár pre firmy, ktoré chcú pripraviť projekt do programu Eurostars, ktorý podporuje výskum v inovačných firmách.  Continue reading “Webinár pre predkladateľov návrhu do programu Eurostars (31.1.2018)”

Kto spravuje takmer 80 miliárd v programe Horizont 2020?

Horizont 2020 je jeden z najväčších programov, ktoré kedy Európa pre výskum a inovácie mala. Na roky 2014-2020 je k dispozícii takmer 80 miliárd eur. Tento rozpočet však nespravuje len Európska komisia. Pozrite sa na prehľad a odkazy na jednotlivé organizácie, ktoré majú program pod palcom. Continue reading “Kto spravuje takmer 80 miliárd v programe Horizont 2020?”

Vyhodnotenie iniciatív okolo programu Horizont 2020 (JU/PPP a P2P)

Program Horizont 2020 nefinancuje len konkrétne projekty, ale aj viaceré iniciatívy, ktoré následne fungujú ako tematicky orientované programy s vlastnými výzvami na podávanie návrhov. V nedávnom období vyšli dve štúdie o ich fungovaní.

Continue reading “Vyhodnotenie iniciatív okolo programu Horizont 2020 (JU/PPP a P2P)”