13 ponúk do projektov a 30 technologických požiadaviek hľadá partnerov (November 2017)

Ku koncu októbra 2017 som pre vás pripravil výber nových a aktuálnych:

  • 13 ponúk do projektov programu Horizont 2020, resp. ďalších programov, kde sa pripravujú konzorciá a stále sa hľadajú partneri,
  • 30 technologických požiadaviek, kde sa hľadajú dodávateľa riešení alebo služby, ktoré by mali byť realizované vo forme priamej komerčnej dodávky.

Continue reading “13 ponúk do projektov a 30 technologických požiadaviek hľadá partnerov (November 2017)”

Kto spravuje takmer 80 miliárd v programe Horizont 2020?

Horizont 2020 je jeden z najväčších programov, ktoré kedy Európa pre výskum a inovácie mala. Na roky 2014-2020 je k dispozícii takmer 80 miliárd eur. Tento rozpočet však nespravuje len Európska komisia. Pozrite sa na prehľad a odkazy na jednotlivé organizácie, ktoré majú program pod palcom. Continue reading “Kto spravuje takmer 80 miliárd v programe Horizont 2020?”

Vyhodnotenie iniciatív okolo programu Horizont 2020 (JU/PPP a P2P)

Program Horizont 2020 nefinancuje len konkrétne projekty, ale aj viaceré iniciatívy, ktoré následne fungujú ako tematicky orientované programy s vlastnými výzvami na podávanie návrhov. V nedávnom období vyšli dve štúdie o ich fungovaní.

Continue reading “Vyhodnotenie iniciatív okolo programu Horizont 2020 (JU/PPP a P2P)”

13 ponúk do projektov a 16 technologických požiadaviek hľadá partnerov (Október 2017)

Na začiatku októbra 2017 som pre vás pripravil výber nových a aktuálnych:

  • 13 ponúk do projektov programu Horizont 2020, resp. ďalších programov, kde sa pripravujú konzorciá a stále sa hľadajú partneri,
  • 16 technologických požiadaviek, kde sa hľadajú dodávateľa riešení alebo služby, ktoré by mali byť realizované vo forme priamej komerčnej dodávky.

Continue reading “13 ponúk do projektov a 16 technologických požiadaviek hľadá partnerov (Október 2017)”

Top tech oblasti programu Eurostars sú Berlín, Soul a Štokholm. Slovenské firmy majú 7 projektov

V ostatnej výzve európskeho programu Eurostars, ktorý financuje výskumné MSP, bolo zafinancovaných 119 projektov za 177 mil. eur. Priemerná úspešnosť dosahuje približne 30%. Od začiatku fungovania programu (2014) bolo zafinancovaných 689 projektov za 1,2 miliardy eur. Continue reading “Top tech oblasti programu Eurostars sú Berlín, Soul a Štokholm. Slovenské firmy majú 7 projektov”

Zmluva konzorcia pre projekty H2020

Pre projekty programu Horizont 2020 je nevyhnutnou podmienkou pre ošetrenie práv a povinností partnerov dobre postavená zmluva konzorcia. Keďže v tejto zmluve nie je Európska komisia zmluvnou stranou, jej obsah je ponechaný na dohode členov riešiteľského konzorcia. V nevýhode sú tí, ktorí nie sú pripravení. Preto sa pozrite dostatočne vopred, ktoré oblasti a ako riešia modelové konzorciálne zmluvy. Continue reading “Zmluva konzorcia pre projekty H2020”

Úspešné projekty zo SR v Eurostars

Program Eurostars financuje výskum a vývoj nových produktov a služieb, ktoré sú blízko trhu. Funguje už od roku 2008 s podporou rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj (Horizont 2020, resp. 7.RP) a národného spolufinancovania členských štátov. Slovenským firmám sa doposiaľ podarilo získať účasť v 13 projektoch.
Continue reading “Úspešné projekty zo SR v Eurostars”