Poskytnite svoju spätnú väzbu na komunikáciu EIC zo strany Európskej komisie

Európska komisia a EIC pozýva k účasti na mediálnom prieskume EIC. Jeho cieľom je získať informácie o tom, ako príjemcovia, investori, výskumní pracovníci a iné príslušné zainteresované strany využívajú médiá relevantné pre danú oblasť.

Pokračovať v čítaní článku “Poskytnite svoju spätnú väzbu na komunikáciu EIC zo strany Európskej komisie”

Európsky unitárny patent je oficiálne spustený 

Od začiatku júna 2023 je v platnosti nový patentový systém EÚ. Umožňuje vynálezy jednoducho patentovať v 25 štátoch EÚ cez jednu žiadosť, čo znižuje náklady pre vynálezcov. Ukončuje tak zložité požiadavky na validáciu a výrazne obmedzuje nákladné požiadavky na preklad v zúčastnených krajinách.

Pokračovať v čítaní článku “Európsky unitárny patent je oficiálne spustený “

Dôležitý oznam: EK pozastavuje prijímanie návrhov EIC Accelerator prostredníctvom svojej AI platformy (Aktualizované)

Súčasná platforma umelej inteligencie (AI) EIC na podávanie žiadostí do nástroja EIC Accelerator už od dnešného dňa nie je prístupná z dôvodu zmluvného sporu. V dôsledku toho EIC ako núdzové opatrenie reštrukturalizovala formuláre žiadosti o účasť v programe EIC Accelerator na portáli FTO. Pre žiadateľov o úplný návrh (Step 2: Full proposal) sa termín na predkladanie žiadostí pre uzávierku 7. júna 2023 posunul o dva týždne neskôr: na 21. júna 2023 o 17.00 hod.

Pokračovať v čítaní článku “Dôležitý oznam: EK pozastavuje prijímanie návrhov EIC Accelerator prostredníctvom svojej AI platformy (Aktualizované)”

Akcelerátor NATO podporí projekty v oblasti bezpečnosti a obrany

Program NATO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) podporuje inovatívne projekty v oblasti bezpečnosti a obrany, ktorých výstupy sú využiteľné na civilné aj vojenské účely.

Pokračovať v čítaní článku “Akcelerátor NATO podporí projekty v oblasti bezpečnosti a obrany”

European Startup Prize for Mobility 

European Startup Prize for Mobility má za cieľ urýchliť medzinárodnú expanziu najlepších európskych startupov v oblasti mobility. Prihlášky je možné podávať do 20. júna 2023.

Pokračovať v čítaní článku “European Startup Prize for Mobility “

DRIVEN: Konferencia o ekoinováciách v automobilovom priemysle (Bratislava, 7.6.2023)

7. 6. 2023 sa v Bratislave v budove CVTI SR, uskutoční medzinárodná konferencia na tému „Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive“.

Pokračovať v čítaní článku “DRIVEN: Konferencia o ekoinováciách v automobilovom priemysle (Bratislava, 7.6.2023)”

Správa: 30 rokov inovácií na Slovensku

SAPIE vo svojej správe mapuje pokrok, ktorý Slovensko dosiahlo v oblasti digitálnych inovácií, ako aj výzvy, ktoré mu bránia plne využiť svoj potenciál. Uvádza vybrané údaje, ktoré ilustrujú vývoj inovačného prostredia a poukazujú na tie oblasti, ktoré si vyžadujú naliehavú pozornosť a opatrenia. Na doplnenie údajov sú zaradené aj krátke rozhovory s niektorými kľúčovými osobnosťami inovačného ekosystému.

Pokračovať v čítaní článku “Správa: 30 rokov inovácií na Slovensku”

Supernovas Rocket Up podporí ženy podnikateľky v oblastiach mestskej mobility, agropotravinárstva alebo výroby

Program, ktorý je spoločnou aktivitou EIT Food, EIT Urban Mobility a EIT Manufacturing, pomáha ženám podnikateľkám rozvíjať podnikanie a získať overenie a financovanie svojich produktov a služieb. Budú môcť vstúpiť na nový európsky trh so solídnou stratégiou a novou sieťou kontaktov. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 9. júna 2023.

Pokračovať v čítaní článku “Supernovas Rocket Up podporí ženy podnikateľky v oblastiach mestskej mobility, agropotravinárstva alebo výroby”

EEN2EIC: Podpora pre uchádzačov do EIC Accelerator z nových členských krajín, startupy vedené ženami a držiteľov Seal of Excellence prostredníctvom Enterprise Europe Network

Vzhľadom na veľmi nízku zapojenosť startupov z nových členských krajín a firiem vedených ženami v schéme EIC Accelerator, pripravila Európska komisia špecifickú podpornú aktivitu zameranú na tieto dve cieľové skupiny ako aj držiteľov Seal of Excellence.

Pokračovať v čítaní článku “EEN2EIC: Podpora pre uchádzačov do EIC Accelerator z nových členských krajín, startupy vedené ženami a držiteľov Seal of Excellence prostredníctvom Enterprise Europe Network”