Nová služba pre hľadanie partnerov v európskych programoch

14. júla spustila Európska komisia na Portáli účastníkov (Participant Portal) nový systém, kde môžete nájsť všetky subjekty, ktoré získali financovanie z rámcových programov pre výskum, inovácie a podnikanie (Horizon 2020, COSME, FP7, EPLUS a ďalšie). Okrem počtu projektov tu nájdete aj vizualizáciu účasti v programoch, pozíciu v konzorciu a mapu partnerov. Vyhľadávanie je možné na základe … Čítať ďalej Nová služba pre hľadanie partnerov v európskych programoch

EÚ hľadá národných mediátorov programu Erasmus pre mladých podnikateľov

Do 7.6.2017 môžu záujemcovia podať prihlášku za sprostredkovateľa (lokálne miesto) programu Erasmus pre mladých podnikateľov (Erasmus for Young Entrepreneurs) v rámci programu COSME. Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky. Aká je úloha sprostredkovateľa (lokálneho miesta)? … Čítať ďalej EÚ hľadá národných mediátorov programu Erasmus pre mladých podnikateľov

V programe COSME zatiaľ uspelo 12 slovenských organizácií

Európsky program na podporu podnikania a MSP (COSME) zverejnil vizualizáciu doterajších výsledkov projektov. Doposiaľ bolo rozdelených 264 mil. eur pre 439 projektov, v ktorých sa účastní 1307 organizácií. 12 slovenských organizácií realizuje projekty za 1,76 mil. eur.  Výsledky Slovenska: Úspešné slovenské organizácie, participujúce v projektoch COSME (v abecednom poradí): BIC Bratislava Košice - Európske hlavne mesto kultúry … Čítať ďalej V programe COSME zatiaľ uspelo 12 slovenských organizácií

EIF a skupina UniCredit poskytnú 160 miliónov eur inovatívnym MSP

Európsky investičný fond (EIF) a skupina UniCredit podpísali dohodu InnovFin SME o zárukách na zvýšenie úverovania inovatívnych malých a stredných podnikov v celkovo ôsmich európskych krajinách. Túto transakciu podporil program Horizon 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, a tiež Európsky fond pre strategické investície (EFSI), jadro Investičného plánu pre Európu. Rámcová dohoda umožňuje skupine UniCredit … Čítať ďalej EIF a skupina UniCredit poskytnú 160 miliónov eur inovatívnym MSP

Podpora startupom v Európe

Iniciatíva Komisie týkajúca sa začínajúcich a rozvíjajúcich sa podnikov má za cieľ poskytnúť početným európskym inovatívnym podnikateľom možnosť, aby sa ich podniky stali svetovými lídrami. Spája všetky možnosti, ktoré už EÚ ponúka, a pridáva k nim nový dôraz na investície rizikového kapitálu, konkurzné právo a zdaňovanie. V Európe nemožno hovoriť o nedostatku inovačných nápadov a … Čítať ďalej Podpora startupom v Európe

EK navrhuje zvýšenie rozpočtov pre H2020, Erasmus+ a COSME až o 800 mil. eur

Európska komisia predstavila dňa 14.9.2016 v rámci strednodobého hodnotenia viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014 - 2020 (Mid-term review of the multiannual EÚ budget 2014-2020) návrh na zásadné zvýšenie rozpočtu európskych programov VaVaI, vzdelávanie a malé podnikanie o 800 miliónov eur.  EK konkrétne počíta v rokoch 2017 - 2020 s navýšením rozpočtu programu Horizont 2020 … Čítať ďalej EK navrhuje zvýšenie rozpočtov pre H2020, Erasmus+ a COSME až o 800 mil. eur

Nové úvery v hodnote 135 miliónov pre takmer 6000 slovenských firiem s podporou EÚ

ČSOB je prvou slovenskou bankou, ktorá využila možnosť programov COSME a Horizont 2020 a bude poskytovať zvýhodnené úvery a podporovať inovatívne firmy na Slovensku. Prečítajte si bližšie informácie pripravené Zastúpením EK v SR. Európsky investičný fond (EIF) a Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB) podpísali na Slovensku prvé dve zmluvy o poskytnutí záruk pre malé a stredné podniky. … Čítať ďalej Nové úvery v hodnote 135 miliónov pre takmer 6000 slovenských firiem s podporou EÚ

2,3 mld. eur na rozvoj firiem cez program COSME

COSME je program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP na obdobie rokov 2014 až 2020, s rozpočtom 2,3 miliardy EUR. Z programu COSME sa budú podporovať MSP v týchto oblastiach: Zlepšenie prístupu k financovaniu Podpora internacionalizácie a prístupu na trhy Vytvorenie prostredia podporujúceho konkurencieschopnosť Podnietenie podnikateľskej kultúry. Pozrite si stručný prehľad aktivít programu a odkazy … Čítať ďalej 2,3 mld. eur na rozvoj firiem cez program COSME

Aktualizované a doplnené podujatia počas predsedníctva SR

Pozrite na aktualizáciu zoznamu podujatí, ktoré sa budú konať u nás počas nášho predsedníctva v Rade EÚ. Už je potvrdených vyše 30 podujatí, ktoré sú relevantné pre segment podnikania, výskumu, vzdelávania, technológií a inovácií a zároveň sú otvorené aj pre odbornú verejnosť. Zaznačnte si ich do vášho kalendára a prihláste sa čo najskôr, keďže kapacity sú … Čítať ďalej Aktualizované a doplnené podujatia počas predsedníctva SR