Copernicus podporí startupy aktívne v oblasti využívania údajov z pozorovania Zeme

Startupy, ktoré využívajú dáta z pozorovania Zeme, ktoré sa vytvárajú v programe Copernicus sa môžu do 15.3.2018 prihlásiť o podporu 50 tisíc eur v rámci programu Copernicus Incubation. Continue reading “Copernicus podporí startupy aktívne v oblasti využívania údajov z pozorovania Zeme”

Granty EHP a Nórska investovali v minulom období na Slovensku vyše 80 miliónov

Slovensko v minulom období získalo vyše 80 miliónov eur z Nórskych a EEA grantov, z ktorých 16 miliónov išlo na zelené inovácie v priemysle, za ktoré sa vybudovali 4 logistické centrá, 11 projektov na zvýšenie produkcie poľnohospodárskej biomasy a 13 environmentálnych technológií. Continue reading “Granty EHP a Nórska investovali v minulom období na Slovensku vyše 80 miliónov”

Spojené výskumné centrum (JRC): Aké služby poskytuje

Spojené výskumné centrum (JRC) je súčasťou Európskej komisie a poskytuje tiež rozsiahle služby a informácie pre výskum i podnikanie. V najnovšej publikácii JRC Services nájdete prehľad jeho základných aktivít ako aj odkazov na všetky stránky, kde nájdete bližšie informácie. Continue reading “Spojené výskumné centrum (JRC): Aké služby poskytuje”

Nové publikácie k tematickým okruhom programu Horizont 2020 na roky 2018-20

V posledných troch rokov trvania rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 sa Pracovný program na roky 2018 – 2020 zameriava na menší počet tematických okruhov, na ktoré je však vyčlenených viac rozpočtových prostriedkov. Tie priamo súvisia s politickými prioritami Komisie.  Continue reading “Nové publikácie k tematickým okruhom programu Horizont 2020 na roky 2018-20”

Vedci varujú pred supervlnami horúčav až do 55 °C a klimatickými pohromami aj v Európe

Napriek zimnému počasiu prinášam neveselé upozornenia, ktoré uverejnilo ešte v lete v Spojené výskumné centrum Európskej komisie (JRC). Venuje sa drastickému otepľovaniu spojenému s horúčavami a možnými klimatickým udalostiam aj v našom regióne.
Continue reading “Vedci varujú pred supervlnami horúčav až do 55 °C a klimatickými pohromami aj v Európe”

Program Life+ zafinancoval už 282 projektov. Uspelo 9 slovenských organizácií

Pozrite sa na zelené iniciatívy financované programom LIFE+ vo vašom regióne a nájdite potenciálnych partnerov v zahraničí. Táto interaktívna mapa obsahuje stovky projektov LIFE+, ktoré sa zaoberajú ekologickými technológiami, ochranou prírody a klimatickými opatreniami. Continue reading “Program Life+ zafinancoval už 282 projektov. Uspelo 9 slovenských organizácií”

Uzávierky pre projekty na zelené technológie, ochranu prírody a klímu programu Life+ sú 7.-14.9.2017

V období 7. až 14. septembra 2017 uzavrie program LIFE+ výzvu na predkladanie návrhov pre projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu. 291 miliónov pôjde na životné prostredie a 82 miliónov na klimatické aktivity.  Continue reading “Uzávierky pre projekty na zelené technológie, ochranu prírody a klímu programu Life+ sú 7.-14.9.2017”

373 miliónov na projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu

Koncom apríla spustil program LIFE+ výzvu na predkladanie návrhov pre  projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu. 291 miliónov pôjde na životné prostredie a 82 miliónov na klimatické aktivity. Uzávierka výzvy je v septembri 2017 (rôzne termíny pre jednotlivé priority). Continue reading “373 miliónov na projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu”

Európa investuje tento rok 390 miliónov na environmentálne projekty. Infodeň a stretnutia k výzve Life+ (31.5.2017, Brusel / Online)

Posledný májový deň sa uskutoční informačné a partnerské podujatie pre projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu. Informačný deň bude streamovaný aj online. Výzva bude otvorená v apríli s uzávierkou v septembri 2017. Continue reading “Európa investuje tento rok 390 miliónov na environmentálne projekty. Infodeň a stretnutia k výzve Life+ (31.5.2017, Brusel / Online)”

Nová výzva programu LIFE (životné prostredie a klíma) už v máji

V druhej polovici mája bude spustená nová výzva programu LIFE (Financial Instrument for the Environment and Climate Action) zameraná na projekty životného prostredia a klímy. Rozpočet výzvy pre rôzne typy projektov je zhruba 340 mil. eur a uzávierky sa plánujú v priebehu septembra 2016. Continue reading “Nová výzva programu LIFE (životné prostredie a klíma) už v máji”