Virtuálne networkingové podujatie W4RES-GREENET pre oblasť energetiky (29.9.2022)

V rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie 2022 (#EUSEW2022) Vás partneri projektu H2020 W4RES, sieť 5 národných kontaktných bodov klastra Horizon Europe GREENET a Enterprise Europe Network pozývajú dňa 29. septembra 2022 na virtuálne networkingové podujatie W4RES-GREENET k výzvam klastra Horizon Europe 5: Klíma, energia a mobilita v roku 2022! Obsahom sú výzvy na predkladanie projektových návrhov otvorené v termíne od 6. septembra 2022 do januára 2023. 

Cieľom networkingového podujatia je:

  • pitching – prezentácia odborných zručností, kompetencií a znalostí jednotlivých účastníkov. Účastníci, ktorí chcú prezentovať svoje odborné znalosti na základe konkrétnych výziev na predkladanie návrhov klastra HE 5, budú môcť prezentovať krátky pitch virtuálnemu publiku podľa pokynov, ktoré sú k dispozícii tu. Prezentovaných bude len 10 najskoršie zaregistrovaných návrhov. 
  • bilaterálne stretnutia – účastníci si budú môcť dohodnúť stretnutia a diskutovať o spoločnej účasti na výzvach na predkladanie návrhov v rámci HE Cluster 5.

Viac informácií a registrácia na podujatie