Ako digitálne technológie umožňujú deep tech inovácie?

Pozrite si 17 príkladov inovácií, ktoré sú výsledkom konvergencie digitálnych technológií a medicíny, biotechnológií, poľnohospodárstva, energetiky, výroby, mobility, vzdelávania a logistiky.

Nachádzame sa na vrchole novej vlny inovácií, kde sa digitálne technológie začali zbližovať s fyzikálnou a biologickou sférou, čo otvára širokú škálu nových príležitostí pre prelomové a prevratné inovácie, ktoré rýchlo a hlboko zmenia naše hospodárstva a spoločnosti. Tieto nové inovácie, umožnené digitálnymi technológiami, budú charakterizované návratom k ich vedeckým koreňom, kde veda opäť získa čoraz väčší význam a stane sa viac “deep-tech”.

Stiahnite si leták “Deep-tech innovations”