Zoznam 27 surovín kritických pre Európu

27 surovín je z hľadiska EÚ kritických, pretože riziká nedostatku dodávok týchto surovín a ich vplyv na hospodárstvo sú vyššie než u väčšiny ostatných surovín. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bol pôvodný zoznam rozšírený o 9 nových surovín.  Continue reading “Zoznam 27 surovín kritických pre Európu”

Súťaž o cenu 20 tisíc pre inovačné projekty len do 18.10.2017

Projekt OpenMaker hľadá silné a inovatívne aplikácie v rámci spolupráce výrobných firiem a inovátorov, ktorí sa usilujú mať spoločenský dosah na svoje komunity. Dvadsať najlepších projektových žiadostí zo všetkých partnerských krajín získa príspevok 20 000 € na účely realizácie projektu, ako súčasť pilotnej podpornej schémy. Continue reading “Súťaž o cenu 20 tisíc pre inovačné projekty len do 18.10.2017”

Výzva na Digital Innovation Hubs aj pre slovenské organizácie

Európska komisia hľadá organizácie so sídlom v 13 nových členských krajinách, vrátane Slovenska, na zriadenie Digitálnych inovačných miest – Digital Innovation Hub (DIH) v rámci tréningového programu riadenom spoločnosťami PwC a Oxentia. Cieľom je vybudovať 30 DIH v aspoň 8 krajinách. Continue reading “Výzva na Digital Innovation Hubs aj pre slovenské organizácie”

Kontakt-Kontrakt 2017: Stretnite partnerov pre budúcu spoluprácu v strojárstve a výrobných technológiách (Brno, 9.-10.10.2017)

Zastúpenie Enterprise Europe Network na Slovensku spolupráci s českými partnermi pripravujeme aj tento rok bezplatné kooperačné podujatie Kontakt-Kontrakt so zameraním na strojárstvo a príbuzné odvetvia, kde je prihlásených už takmer 200 účastníkov! Continue reading “Kontakt-Kontrakt 2017: Stretnite partnerov pre budúcu spoluprácu v strojárstve a výrobných technológiách (Brno, 9.-10.10.2017)”

Workshopy a súťaž o 20 000€ pre spoluprácu výrobných firiem a kreatívnych inovátorov

V rámci projektu OpenMaker, ktorý je zameraný vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi, ktorého súčasťou je aj súťaž o 20 tisíc eur, budú v septembri zorganizované 4 workshopy pre výrobné firmy a inovátorov. Slovenským partnerom je firma Centire. Continue reading “Workshopy a súťaž o 20 000€ pre spoluprácu výrobných firiem a kreatívnych inovátorov”

Workshop a partnerské stretnutia k Industry 4.0 – Bezplatne (20.-21.9.2017, Budapešť)

V dňoch 20.-21. septembra 2017 sa v Budapešti konať workshop a partnerské stretnutia pre budúcu spoluprácu vo výskume, inováciách či podnikaní v oblasti Industry 4.0 pod názvom “Central European cooperation for Industry 4.0 workshop”. Očakáva sa účasť až 100 expertov z tejto oblasti. Účasť na podujatí je bezplatná. Viac informácií a registráciu o podujatí nájdete na tejto adrese. Registrácia na partnerské stretnutia (matchmaking) sa nachádza tu. Continue reading “Workshop a partnerské stretnutia k Industry 4.0 – Bezplatne (20.-21.9.2017, Budapešť)”

3 nové dôležité iniciatívy EÚ na podporu podnikania, o ktorých by ste mali vedieť. Časť 2: Obehové hospodárstvo

V dnešnej časti predstavujem ďalšiu významnú iniciatívu – obehové hospodárstvo (circular economy), ktoré sa zameriava na celú škálu problémov od vývoja produktu až po zhodnocovanie odpadu. Horizont 2020 vyčlení na tieto aktivity vyše 650 mil. eur a štrukturálne fondy až 5,5 mld. eur.
Continue reading “3 nové dôležité iniciatívy EÚ na podporu podnikania, o ktorých by ste mali vedieť. Časť 2: Obehové hospodárstvo”

10 najvýznamnejších technologických trendov budúcnosti

Blockchain, umelá inteligencia, IoT, big data, neurotechnológie, syntetická biológia, mikro/nano satelity, skladovanie energie, nanomateriály a aditívna výroba. Toto sú podľa najnovšej štúdie OECD najvýznamnejšie technologické trendy najbližších rokov. Pozrite bližšie informácie o nich, ako aj kompletný zoznam TOP40. Continue reading “10 najvýznamnejších technologických trendov budúcnosti”

Niečo o Industry 4.0

Priemysel 4.0 (štvrtá priemyselná revolúcia) je označenie pre súčasný trend digitalizácie, s ňou súvisiacej automatizácie výroby a zmien na trhu práce, ktoré so sebou prinesie. Je jednou z priorít rozvoja priemyslu v Európe a jej reindustrializácie. Pred nedávnom vyšla zaujímavá správa, ktorá predstavuje zásadné trendy a prístupy.
Continue reading “Niečo o Industry 4.0”

Výzva EIT na nové KIC (Food & Manufacturing)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) uverejnil výzvu na predkladanie návrhov na nové Znalostných a inovačných spoločenstiev (Knowledge and Innovation Communities – KIC) pre vytvorenie dvoch nových KIC v oblasti potravín pre budúcnosť (EIT Food) a výroby s pridanou hodnotou (EIT Manufacturing). Uzávierka výzvy je 14.7.2016. Viac informácií…