Discover Vienna: Manufacturing Edition pre scaleupy v oblasti výrobných technológií

EIT Manufacturing organizuje v spolupráci s Vienna Business Agency už tretiu edíciu programu Discover Vienna: Manufacturing Edition počas startupového festivalu ViennaUP’23. Jedná sa o iniciatívu, ktorá podporuje prosperujúce scaleupy, ktoré poskytujú technológie a riešenia pre výrobný sektor. Prihlásiť sa môžete do 31.3.2023.

Čo môžete získať:

 • 2 mesiace mentorskej a koučingovej podpory so zameraním na rozvoj podnikania, ktorú poskytuje EIT Manufacturing East;
 • intenzívny program prístupu na trh s cieľom oboznámiť sa s dynamikou rakúskeho a viedenského trhu, ktorý poskytujú Vienna Business Agency a EIT Manufacturing East;
 • stretnutia a predstavenie popredných rakúskych priemyselných spoločností;
 • účasť na popredných sieťových podujatiach – “aws Connect Day” a “Manufacturing Day”.
 • zviditeľnenie a medzinárodná publicita;
 • prístup k zrýchlenému prístupu k službám EIT Manufacturing a financovanie až do výšky 400 000 eur.

Tematické zameranie:

 • Flexible Production Systems for Competitive Manufacturing,
 • Low Environmental Footprint Systems & Circular Economy for Green Manufacturing,
 • Digital & Collaborative Solutions for Innovative Manufacturing Ecosystems,
 • Human-machine Co-working for Socially Sustainable Manufacturing

Podmienky účasti:

 • firma by nemala byť staršia ako 8 rokov;
 • firma musí byť založená v členskom štáte Európskej únie (EÚ27) alebo v krajine, ktorá je pridružená k programu Horizon Europe;
 • firma registrované v niektorej z nasledujúcich krajín budú uprednostnené: Rakúsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko;
 • prihlášky musia zodpovedať jednej z hlavných oblastí EIT Manufacturing;
 • žiadatelia musia preukázať príjmy (existujúci referenční zákazníci);
 • musí byť zverejnená stratégia uvádzania na trh (vrátane finančných aspektov).

Viac informácií a prihlásenie