Zhodnotenie výkonnosti jednotného trhu EÚ. Slovensko má neuspokojivé výsledky v oblasti verejného obstarávania.

Jednotný trh EÚ je jedným zo základov fungovania Európskej únie. Európska komisia pripravila zhodnotenie výkonnosti členských krajín v rámci tzv. "Single Market Scoreboard". Slovensko má vo väčšine kritérií dobré hodnotenie, okrem verejného obstarávania, kde je vyhodnotené ako neuspokojivé. V porovnaní Single Market Scoreboard sú hodnotené nasledovné oblasti: transpozícia práva, porušenia, európske piloty, Informačný systém vnútorného trhu, EURES, portál Vaša Európa, SOLVIT, Informačný … Čítať ďalej Zhodnotenie výkonnosti jednotného trhu EÚ. Slovensko má neuspokojivé výsledky v oblasti verejného obstarávania.

Ani májové a júnové uzávierky SME Instrument nepriniesli slovenským firmám úspech

Na základe výsledkov ostatných výziev projektov SME Instrument v programe Horizont 2020 bolo v májovej uzávierke fázy 1 (štúdia uskutočniteľnosti) zafinancovaných 128 projektov a júnovej uzávierke fázy 2 (veľké projekty uvedenia produktov na trh) získalo financie 64 firiem. Žiaľ ani jednom nefiguruje slovenská firma. Podrobnejšie výsledky k obom uzávierkam: Fáza 1, uzávierka: 3. mája 2017 … Čítať ďalej Ani májové a júnové uzávierky SME Instrument nepriniesli slovenským firmám úspech

Nová služba pre hľadanie partnerov v európskych programoch

14. júla spustila Európska komisia na Portáli účastníkov (Participant Portal) nový systém, kde môžete nájsť všetky subjekty, ktoré získali financovanie z rámcových programov pre výskum, inovácie a podnikanie (Horizon 2020, COSME, FP7, EPLUS a ďalšie). Okrem počtu projektov tu nájdete aj vizualizáciu účasti v programoch, pozíciu v konzorciu a mapu partnerov. Vyhľadávanie je možné na základe … Čítať ďalej Nová služba pre hľadanie partnerov v európskych programoch

Pohľad OECD na verejnú správu 2017

13. júla 2017 vydala OECD publikáciu Government at a Glance 2017 so štatistikami a odporúčaniami na zvyšovanie efektívnosti verejných inštitúcií a občianskej dôvery. Konštatuje mierny rast verejných investícií na približne 3,2 % HDP (na dvojnásobok na Slovensku) a k ich najväčšiemu posilneniu dochádza v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva. Zamestnanosť vo verejnom sektore zostáva stabilná … Čítať ďalej Pohľad OECD na verejnú správu 2017

Slovensko pri financovaní výskumu stále výrazne zaostáva. Najlepší sú opäť Švédi.

Do výskumu a vývoja v Európe najviac investuje Švédsko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko a Nemecko. Švédsko podľa posledných údajov z roku 2015 investovalo do výskumu a vývoja až 3,26% HDP. Priemer Európskej únie je 2,01%. Slovensko obsadilo 18. priečku s 1,18% čo je približne 59% európskeho priemeru. Tvrdí to najnovšia štúdia Európskej komisie Research and Innovation Observatory … Čítať ďalej Slovensko pri financovaní výskumu stále výrazne zaostáva. Najlepší sú opäť Švédi.

Najinovatívnejšou krajinou EÚ je Švédsko. Slovensko je na 21. mieste. Pozrite si výsledky European Innovation Scoreboard 2017

Inovačná výkonnosť EÚ v minulom roku naďalej rástla, a to napriek čiastočne nerovnomernému pokroku zaznamenanému v celej Európe. Toto je jedným z hlavných zistení najnovšieho prehľadu výsledkov inovácie (European Innovation Scoreboard 2017), ktorý včera zverejnila Európska komisia. Švédsko zostáva inovačným lídrom, zatiaľ čo Litva, Malta, Holandsko, Rakúsko a Spojené kráľovstvo sú najrýchlejšie rastúcimi inovátormi. Celkove sa inovačná výkonnosť zlepšila … Čítať ďalej Najinovatívnejšou krajinou EÚ je Švédsko. Slovensko je na 21. mieste. Pozrite si výsledky European Innovation Scoreboard 2017

Slovenskí a českí rektori sa zhodli: Problémom VŠ je podfinancovanie. Prostriedky na 9. rámcový program je potrebné navýšiť.

Slovenská i česká konferencia rektorov vidí veľké problémy v hodnotení výsledkov vedy a výskumu, pretože ani v jednej z oboch krajín zatiaľ neexistuje kvalitná metodika hodnotenia výskumných organizácií. Vysokoškolské sektory SR a ČR spoločne zdieľajú aj nové výzvy, ako sú globalizácia, demografický vývoj a technologický pokrok a sú si vedomé toho, že treba vzdelávať študentov, … Čítať ďalej Slovenskí a českí rektori sa zhodli: Problémom VŠ je podfinancovanie. Prostriedky na 9. rámcový program je potrebné navýšiť.

Najinšpiratívnejšie svetové technologické startupy 2016

Vyše 30 technologických startupov v 8 oblastiach (od medicíny po hardware) je prezentovaných v analýze CB Insight s názvom "Game Changing Startups 2016". Je medzi nimi aj lietajúce auto, no nie je to AeroMobil. Tiež tam nájdete aj Hyperloop, no nie je to ten, čo sa promuje u nás... Štúdiu si môžete stiahnuť tu ... Zdroj / … Čítať ďalej Najinšpiratívnejšie svetové technologické startupy 2016

Výsledky SME Instrument v strednodobom hodnotení programu Horizont 2020

Na konci mája zverejnila Európska komisia strednodobé hodnotenie programu Horizont 2020, v ktorom nájdete množstvo zaujímavých informácií, analýz a odporúčaní pre ďalší rámcový program. Z vyše 24 tisíc návrhov projektov podaných do júla 2016 získalo financovanie 1871. V tomto článku vyberám dôležité informácie, ktoré sa týkajú iniciatívy SME Instrument, ktorá financuje perspektívne MSP pri uvádzaní ich … Čítať ďalej Výsledky SME Instrument v strednodobom hodnotení programu Horizont 2020

Príprava 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie: Pozičné dokumenty

Už pred časom som spomínal prípravné aktivity nového rámcového programu pre výskum a inovácie plánovaného na roky 2021-2028. V súčasnosti sú pripravené viaceré pozičné dokumenty členských krajín, prípadne významných agentúr či organizácií. Príprava podkladov za Slovensko je v príprave. Nižšie nájdete zoznam pozičných dokumentov. Pozície členských krajín EÚ: KRAJINA DOKUMENT Belgicko link Česká republika link … Čítať ďalej Príprava 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie: Pozičné dokumenty