Výhľad OECD v oblasti digitálnej ekonomiky za 2017

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila výsledky rozsiahleho prieskumu o tom, v akom stave je dnes digitálna agenda v jej 35 členských krajinách. Continue reading “Výhľad OECD v oblasti digitálnej ekonomiky za 2017”

SIEA vydala publikáciu “25 rokov inovácií na Slovensku”

Hlavné mechanizmy podpory rozvoja vedy, výskumu a inovácií, vrátane zásadných okolností, ktoré ovplyvnili súčasný stav, mapuje publikácia s názvom 25 rokov inovácií na Slovensku, ktorú pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Continue reading “SIEA vydala publikáciu “25 rokov inovácií na Slovensku””

V poslednej uzávierke SME Instrument súťaží až 25 slovenských firiem. Od januára platia nové pravidlá

Do poslednej uzávierky fázy 2 SME Instrument sa prihlásilo 2123 firiem zo 42 krajín. Slovenské firmy podali doposiaľ najväčší počet návrhov. O financovanie na vývoj a uvedenie inovatívnych produktov na trh súťaží 25 slovenských firiemContinue reading “V poslednej uzávierke SME Instrument súťaží až 25 slovenských firiem. Od januára platia nové pravidlá”

Štatistiky programu Horizont 2020 a top 25 slovenských organizácií

Pozrite sa na doterajšie výsledky a štatistiky najväčšieho programu EÚ pre výskum a inovácie: Horizont 2020. Európska komisia spustila vizualizáciu výsledkov. Pozrite sa, kto uspel a čo sa financuje. Štatistiky sú od januára 2014 do októbra 2017. Continue reading “Štatistiky programu Horizont 2020 a top 25 slovenských organizácií”

Top high-tech mestá sveta

Technologicky najpokročilejšie mestá sveta sú San Francisco, New York a Londýn. konštatuje vo svojej štúdii firma 2thinknow. Na hodnotenie vybrala 10 faktorov súvisiacich s technologickým pokrokom – vrátane počtu patentov na jedného obyvateľa, začínajúcich podnikateľov, technických rizikových investorov, zaradených do iných inovačných dátových súborov a úrovne používania smartfónov.  Continue reading “Top high-tech mestá sveta”

Štúdia o vývoji rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie

Európsky parlament zverejnil štúdiu s názvom „Rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie: vývoj a kľúčové údaje od 1. RP po program Horizont 2020 v kontexte príprav 9. RP.“ Continue reading “Štúdia o vývoji rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie”

SME Instrument podporí ďalších 119 projektov vo fáze 1. Slovenské firmy opäť neuspeli

Vo výzve k 6.9.2017 prijala Komisia celkovo 2079 oprávnených projektových návrhov. Bolo podporených ďalších 119 MSP (117 projektov) z 24 krajín. Najväčšie zastúpenie vo vybraných projektoch má Španielsko (17), Taliansko (14) a Nemecko (10). Žiaľ slovenské firmy nebodovali. Continue reading “SME Instrument podporí ďalších 119 projektov vo fáze 1. Slovenské firmy opäť neuspeli”

Čerpanie peňazí Európskej únie k 30. septembru dosiahlo 7,37%

V ôsmich z jedenástich operačných programov na roky 2014 – 2020, kde je certifikačným orgánom Ministerstvo financií SR, sa z finančných prostriedkov Európskej únie do konca septembra využilo 1,026 mld. eur z upravenej alokovanej sumy 13,921 mld. eur. Continue reading “Čerpanie peňazí Európskej únie k 30. septembru dosiahlo 7,37%”

Vyhodnotenie iniciatív okolo programu Horizont 2020 (JU/PPP a P2P)

Program Horizont 2020 nefinancuje len konkrétne projekty, ale aj viaceré iniciatívy, ktoré následne fungujú ako tematicky orientované programy s vlastnými výzvami na podávanie návrhov. V nedávnom období vyšli dve štúdie o ich fungovaní.

Continue reading “Vyhodnotenie iniciatív okolo programu Horizont 2020 (JU/PPP a P2P)”