Prehľad programov Interreg. Ktoré sú pre Slovensko?

Interreg Europe pomáha regionálnym a miestnym vládam v celej Európe, aby rozvíjali a realizovali lepšiu politiku pre svoj rozvoj. Prostredníctvom vytvorenia prostredia a možností zdieľania riešení má za cieľ zabezpečiť, aby vládne investície, inovácie a úsilie v oblasti ich implementácie viedli k integrovanému a udržateľnému dopadu na ľudí a regióny.
Continue reading “Prehľad programov Interreg. Ktoré sú pre Slovensko?”

Firemná demografia v IKT sektore. Slovensko má 3. najvyšší rast

Vo svojej najnovšej štúdii mapuje Spojené výskumné centrum Európskej komisie (JRC) demografiu podnikania v IKT sektore. Obsahuje kompletné údaje do roku 2014. Predpokladám, že po zapracovaní aktuálnych štatistík bude rast omnoho dynamickejší.  Continue reading “Firemná demografia v IKT sektore. Slovensko má 3. najvyšší rast”

V rebríčku krajín s najväčšou chuťou na podnikanie je Slovensko na 6. mieste

Na základe rebríčka najviac pro-podnikateľských krajín (Europe’s most entrepreneurial country), ktorý pripravilo World Economic Forum je Slovensko na šiestom mieste v rámci hotspotov pre podnikanie. Prvých päť priečok obsadili Estónsko, Švédsko, Lotyšsko, Holandsko a Veľká Británia. V rebríčku štandardne vedú severské krajiny. Continue reading “V rebríčku krajín s najväčšou chuťou na podnikanie je Slovensko na 6. mieste”

80 najziskovejších firiem Slovenska

TREND sa pozrel pod pokrievku najlepších slovenských biznisov a vyhľadal osemdesiat najefektívnejších tunajších firiem, ktoré premieňajú na čisté zisky viac ako jednu sedminu svojich tržieb. A zďaleka pritom medzi nimi nie sú iba hráči z IT biznisu. 80 najlepšie zarábajúcich firiem krajiny nájdete tu.

Prezentácia úspešných projektov v schéme Fast Track To Innovation. Slovensko má len jeden

Pred časom Európska komisia prostredníctvom svojej agentúry (EASME) spustila prezentácie financovaných projektov s mapami (Data Hubs), kde môžete nájsť úspešné projekty nasledovných oblastí SME Instrument, podpora inovácií (INNOSUP), životné prostredie, COSME. Teraz spúšťa podobnú službu pre výsledky schémy uvádzania nových produktov na trh pre veľké i malé firmy v programe Horizont 2020 – Fast Track To Innovation (FTI). Continue reading “Prezentácia úspešných projektov v schéme Fast Track To Innovation. Slovensko má len jeden”

Stav implementácie štrukturálnych fondov na Slovensku a v EÚ

Len na Slovensku je plánovaných vyše 15 miliárd eur na Európske investičné a štrukturálne fondy (ESIF). Čo v našej krajine znamená plánovaných vyše 2700 grantov pre firmy, vyše 11 tisíc poradenstiev pre firmy, vyše 5 tisíc startupov a mnohé ďalšie. Pozrite sa na plány a aktuálny stav v SR a ostatných krajinách EÚ. Continue reading “Stav implementácie štrukturálnych fondov na Slovensku a v EÚ”

Top tech oblasti programu Eurostars sú Berlín, Soul a Štokholm. Slovenské firmy majú 7 projektov

V ostatnej výzve európskeho programu Eurostars, ktorý financuje výskumné MSP, bolo zafinancovaných 119 projektov za 177 mil. eur. Priemerná úspešnosť dosahuje približne 30%. Od začiatku fungovania programu (2014) bolo zafinancovaných 689 projektov za 1,2 miliardy eur. Continue reading “Top tech oblasti programu Eurostars sú Berlín, Soul a Štokholm. Slovenské firmy majú 7 projektov”

Ciele Európy 2020: Kto napreduje, kto zaostáva a kde je Slovensko?

Európska stratégia do roku 2020, ktorá bola Európskou radou prijatá ešte v roku 2010, je agendou Únie v oblasti zamestnanosti a rastu na celú dekádu. Na to, aby sa zvyšovala úroveň produktivity a sociálnej rovnosti vo všetkých štátoch Únie, prijala EÚ ciele v piatich oblastiach: zamestnanosť, veda a výskum, klimatické zmeny a energia, vzdelávanie a znižovanie chudoby. Píše vo svojom článku EurActiv.sk. Continue reading “Ciele Európy 2020: Kto napreduje, kto zaostáva a kde je Slovensko?”

Zhodnotenie výkonnosti jednotného trhu EÚ. Slovensko má neuspokojivé výsledky v oblasti verejného obstarávania.

Jednotný trh EÚ je jedným zo základov fungovania Európskej únie. Európska komisia pripravila zhodnotenie výkonnosti členských krajín v rámci tzv. “Single Market Scoreboard”. Slovensko má vo väčšine kritérií dobré hodnotenie, okrem verejného obstarávania, kde je vyhodnotené ako neuspokojivé.
Continue reading “Zhodnotenie výkonnosti jednotného trhu EÚ. Slovensko má neuspokojivé výsledky v oblasti verejného obstarávania.”

Pohľad OECD na verejnú správu 2017

13. júla 2017 vydala OECD publikáciu Government at a Glance 2017 so štatistikami a odporúčaniami na zvyšovanie efektívnosti verejných inštitúcií a občianskej dôvery. Konštatuje mierny rast verejných investícií na približne 3,2 % HDP (na dvojnásobok na Slovensku) a k ich najväčšiemu posilneniu dochádza v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva. Continue reading “Pohľad OECD na verejnú správu 2017”