Sprievodca schémou EIC Accelerator

Upozornenie: Pilotná fáza schémy EIC Accelerator sa uzávierkou v októbri 2020 ukončila. Schéma pokračuje od marca 2021 s novými podmienkami. Príručka pre EIC Accelerator je aktuálne v procese prípravy.

Viac informácií o EIC Accelerator