Sprievodca schémou EIC Accelerator Pilot

5. aktualizované vydanie (September 2019)

sprievodca-2019-09

Stiahnite si novú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt schémy EIC Accelerator Pilot (bývalý SME Instrument), ktorá financuje výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

Zorientujte sa v najúspešnejšej schéme EÚ na podporu inovatívnych firiem. Do konca roku 2020 získa financie ešte niekoľko stoviek firiem.

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt?

EIC Accelerator Pilot môže byť aj pre vás!


Publikácia je plne adaptovaná na nové podmienky EIC Accelerator Pilot, ktorého prvá uzávierka je 9.10.2019.

Nájdete tu aj nasledujúce novinky:

 • hlavné zmeny po prechode od SME Instrument k EIC Accelerator
 • základné informácie ku grantovej a investičnej časti
 • nová štruktúra projektu
 • nový proces hodnotenia návrhov a doplnené informácie k interviám
 • upravené hodnotiace kritériá
 • nové štatistiky za obdobie 2014-2018
 • aktualizovaný zoznam úspešných slovenských firiem

Obsah publikácie:

 1. Úvod do EIC Accelerator Pilot
 2. EIC Accelerator Pilot: Čo bude podporené
 3. Ako pripraviť a podať návrh projektu
 4. Hodnotenie návrhov projektov
 5. Podporné služby pre úspešné firmy
 6. Seal of Excellence: Podpora pre dobre hodnotené návrhy, ktoré nezískali financovanie
 7. Výsledky EIC Accelerator Pilot
 8. Ďalšie nástroje programu Horizont 2020 na podporu inovatívnych firiem
 9. HORIZONT EURÓPA: Príprava nového programového obdobia (2021-2027)
 10. Kto vám na Slovensku pomôže
 11. Rady a tipy
 12. Odkazy
 13. Prílohy

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť tu …