Poskytnite svoju spätnú väzbu na komunikáciu EIC zo strany Európskej komisie

Európska komisia a EIC pozýva k účasti na mediálnom prieskume EIC. Jeho cieľom je získať informácie o tom, ako príjemcovia, investori, výskumní pracovníci a iné príslušné zainteresované strany využívajú médiá relevantné pre danú oblasť.

Pokračovať v čítaní článku “Poskytnite svoju spätnú väzbu na komunikáciu EIC zo strany Európskej komisie”

Akcelerátor NATO podporí projekty v oblasti bezpečnosti a obrany

Program NATO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) podporuje inovatívne projekty v oblasti bezpečnosti a obrany, ktorých výstupy sú využiteľné na civilné aj vojenské účely.

Pokračovať v čítaní článku “Akcelerátor NATO podporí projekty v oblasti bezpečnosti a obrany”

European Startup Prize for Mobility 

European Startup Prize for Mobility má za cieľ urýchliť medzinárodnú expanziu najlepších európskych startupov v oblasti mobility. Prihlášky je možné podávať do 20. júna 2023.

Pokračovať v čítaní článku “European Startup Prize for Mobility “

Supernovas Rocket Up podporí ženy podnikateľky v oblastiach mestskej mobility, agropotravinárstva alebo výroby

Program, ktorý je spoločnou aktivitou EIT Food, EIT Urban Mobility a EIT Manufacturing, pomáha ženám podnikateľkám rozvíjať podnikanie a získať overenie a financovanie svojich produktov a služieb. Budú môcť vstúpiť na nový európsky trh so solídnou stratégiou a novou sieťou kontaktov. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 9. júna 2023.

Pokračovať v čítaní článku “Supernovas Rocket Up podporí ženy podnikateľky v oblastiach mestskej mobility, agropotravinárstva alebo výroby”

SynergistEIC podporí green tech startupy grantami 50 tisíc eur

V rámci otvorenej výzvy podporí SynergistEIC 15 startupov (5 žiadateľov o grant EIC a 10 firiem, ktoré nie sú žiadateľmi o grant EIC) a poskytne 6-mesačnú podporu, ktorá zahŕňa 3-mesačný akceleračný program na zvýšenie škálovateľnosti, ako aj sériu seminárov na témy financovania a verejného obstarávania EÚ a príležitosti na nadviazanie kontaktov s aktérmi inovačného ekosystému EÚ. Výzva je otvorená do 14.6.2023.

Pokračovať v čítaní článku “SynergistEIC podporí green tech startupy grantami 50 tisíc eur”

EIT Urban Mobility poskytne finančnú podporu až do výšky 500 tisíc pre firmy v oblasti mestskej mobility

EIT Urban Mobility poskytne podporu financovania pre startupy a MSP, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia mestskej mobility s cieľom vytvoriť v mestách príjemnejšie a zdravšie prostredie.

Pokračovať v čítaní článku “EIT Urban Mobility poskytne finančnú podporu až do výšky 500 tisíc pre firmy v oblasti mestskej mobility”

Finančná podpora pre MSP so záujmom o trh Spojených arabských emirátov v oblasti potravín a biologických riešení

V rámci projektu F2F Health Matters bola vyhlásená výzva pre podnikateľov, ktorí majú záujem preniknúť na trh Spojených arabských emirátov. Výzva je otvorená do 7. júna 2023 a je určená pre MSP pôsobiace v vybraných oblasti zdravé potraviny, biologické (prírodné) funkčné prísady (prísady, aditíva, iné technické pomocné látky) a biologické riešenia (bio-hnojivá, biologické pesticídy, stimulanty a ďalšie bio-technologické riešenia pre oblasť poľnohospodárstva).

Pokračovať v čítaní článku “Finančná podpora pre MSP so záujmom o trh Spojených arabských emirátov v oblasti potravín a biologických riešení”

Agile Innovation RAPTOR podporí startupy a MSP s riešeniami mestskej mobility

RAPTOR – Rapid Application for Transport (Rýchle aplikácie pre dopravu) je agilný inovačný projekt, v rámci ktorého sa rýchlo vytvárajú a testujú riešenia na špecifické výzvy v oblasti mestskej mobility. Účastníci súťažia o najinovatívnejšie, najrealizovateľnejšie a najúčinnejšie riešenia. Súťaží sa o peňažnú výhru do 35 tisíc eur. Prihlášky je potrebné podať do 5.5.2023.

Pokračovať v čítaní článku “Agile Innovation RAPTOR podporí startupy a MSP s riešeniami mestskej mobility”

Sieť CEE Startup Network prepája regióny Česka, Poľska a Slovenska a ďalej rastie

CEE Startup Network je sieť spájajúca tri prihraničné regióny v Česku, Poľsku a na Slovensku. Vznikla v roku 2021 a už minulý rok pritiahla takmer stovku startupov, ktoré súťažili o ceny v hodnote 40 tisíc eur a 4 korporátne vouchery. Teraz sa snaží rozšíriť jej pôsobnosť do ďalších miest a pripravuje sa na tohtoročnú výzvu na predkladanie startupových voucherov, ktorá bude otvorená v septembri.

Pokračovať v čítaní článku “Sieť CEE Startup Network prepája regióny Česka, Poľska a Slovenska a ďalej rastie”

Cena za inovácie v oblasti obrany na rok 2023

Európska obranná agentúra (EDA) zverejnila výzvu na predkladanie prihlášok do súťaže o Cenu za inovácie v oblasti obrany na rok 2023, ktorá je tento rok venovaná 2 témam: (1) Inovatívne riešenia a technológie pre pohlcujúci výcvik, situačné povedomie na bojisku a ďalšie obranné aplikácie a (2) Inovatívne riešenia a technológie na implementáciu architektúry nulovej dôvery v komunikačných a informačných systémoch taktickej obrany. Termín na predkladanie žiadostí je 15. jún 2023.

Pokračovať v čítaní článku “Cena za inovácie v oblasti obrany na rok 2023”