Publikácia: Ako chrániť duševné vlastníctvo na veľtrhoch

Mnoho firiem, ktoré sa zaoberajú vývojom nových výrobkov alebo služieb, často svoje inovácie verejne predvádza na veľtrhoch alebo na iných špecializovaných výstavách. Ak majú byť nové výrobky náležite ochránené, je absolútne zásadné, aby firma podnikla konkrétne kroky na ich ochranu, a to pokiaľ možno ešte predtým, než je verejne vystavia. Pozrite si publikáciu IPR Helpdesk v preklade českých kolegov z TC AV ČR. Pokračovať v čítaní článku “Publikácia: Ako chrániť duševné vlastníctvo na veľtrhoch”

Nová publikácia: Fast Track to Innovation – Tipy pre úspešný návrh

„Tipy pre úspešný návrh – Fast Track to Innovation“, je nová príručka, ktorá má pomôcť organizáciám, ktoré chcú predložiť návrh do schémy programu Horizont 2020 Fast Track to Innovation (FTI). Tá podporuje uvedenie prelomových inovácií na trh v rámci projektov konzorcií. Pokračovať v čítaní článku “Nová publikácia: Fast Track to Innovation – Tipy pre úspešný návrh”

7 typických chýb pri výpočte osobných nákladov v programe Horizont 2020

Personálne náklady vo všeobecnosti tvoria väčšinu rozpočtu projektu v programe Horizont 2020. Preto sú to aj najčastejším zdrojom potenciálnych chýb a omylov. Zložitosť pravidiel oprávnenosti a rôzne výnimky sú hlavnými dôvodmi, prečo väčšina príjemcov robí chyby pri výpočte oprávnených nákladov na zamestnancov vo svojich projektoch H2020. Pokračovať v čítaní článku “7 typických chýb pri výpočte osobných nákladov v programe Horizont 2020”