Nová publikácia: Fast Track to Innovation – Tipy pre úspešný návrh

„Tipy pre úspešný návrh – Fast Track to Innovation“, je nová príručka, ktorá má pomôcť organizáciám, ktoré chcú predložiť návrh do schémy programu Horizont 2020 Fast Track to Innovation (FTI). Tá podporuje uvedenie prelomových inovácií na trh v rámci projektov konzorcií. Continue reading “Nová publikácia: Fast Track to Innovation – Tipy pre úspešný návrh”

7 typických chýb pri výpočte osobných nákladov v programe Horizont 2020

Personálne náklady vo všeobecnosti tvoria väčšinu rozpočtu projektu v programe Horizont 2020. Preto sú to aj najčastejším zdrojom potenciálnych chýb a omylov. Zložitosť pravidiel oprávnenosti a rôzne výnimky sú hlavnými dôvodmi, prečo väčšina príjemcov robí chyby pri výpočte oprávnených nákladov na zamestnancov vo svojich projektoch H2020. Continue reading “7 typických chýb pri výpočte osobných nákladov v programe Horizont 2020”