Horizont Európa

Rámcový program EÚ pre výskum inovácie Horizont Európa (HEU) stavia na výsledkoch a úspechu predchádzajúceho výskumného a inovačného programu (Horizont 2020) a udrží EÚ na čele globálneho výskumu a inovácií. Je doteraz najambicióznejší výskumno-inovačný program s rozpočtom vyše 95 miliárd eur.

Zameriava sa najmä na:

  • na posilnenie vedeckej a technologickej základne EÚ a Európskeho výskumného priestoru (EVP)
  • na podporu inovačnej kapacity, konkurencieschopnosti a zamestnanosti v Európe
  • na plnenie priorít občanov a zachovanie nášho sociálnoekonomického modelu a hodnôt

Štruktúra programu:

Zdroje a informácie:

Dôležité dokumenty: