Aktualizácia vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP pre OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 13.6.2018 aktualizované znenie Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP, ako aj aktualizovaný príklad jeho vyplnenia. Continue reading “Aktualizácia vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP pre OP VaI”

Na kohéziu v rokoch 2021-27 pôjde 373 miliárd eur. Slovensko by v tomto období malo dostať 11,77 miliárd

Európska komisia (EK) v utorok v Štrasburgu predstavila modernizáciu politiky súdržnosti (kohézie) v rámci dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 a navrhla pre túto oblasť vyčleniť 373 miliárd eur. Slovensko by v tomto období na kohéziu malo dostať 11,77 miliárd eur. Informuje TASR. Continue reading “Na kohéziu v rokoch 2021-27 pôjde 373 miliárd eur. Slovensko by v tomto období malo dostať 11,77 miliárd”

Podpora prípravy návrhov do SME Instrument: SBA prefinancuje expertov

Ak pripravujete návrh do projektu SME Instrument alebo iných schém komunitárnych programov a ste MSP, môžete využiť podporu od Slovak Business Agency (SBA), v rámci ktorej môžete získať bezplatne experta na prípravu projektu až v rozsahu 80 hodín.  Continue reading “Podpora prípravy návrhov do SME Instrument: SBA prefinancuje expertov”

Aké sú plány a realita v EŠIF? Zatiaľ sme minuli 12% prostriedkov. Pozrite sa na aktuálny stav

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) investujú v rokoch 2014-2020 až 645 miliárd eur. Slovensko má naplánovaných takmer 20 miliárd, z čoho je 15,3 miliardy financovaných z EÚ. Toto predstavuje 2823 euro na obyvateľa.  Continue reading “Aké sú plány a realita v EŠIF? Zatiaľ sme minuli 12% prostriedkov. Pozrite sa na aktuálny stav”

Dual use: Ako EÚ podporuje transfer vojenských technológií do civilného sektora

Airbagy, mikrovlny, GPS či internet boli pôvodne vyvinuté pre vojenský priemysel, no neskôr boli úspešne transferované do civilnej oblasti. Toto dvojité využitie (dual use) a jeho možnosti pre európske inovatívne firmy popisuje publikácia “Dual Use – Technology in the EU: Helping SMEs bring innovation to market”. Continue reading “Dual use: Ako EÚ podporuje transfer vojenských technológií do civilného sektora”

MH SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na rok 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že na konci apríla zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2018, verzia 2. Continue reading “MH SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na rok 2018”

Seal of Excellence: Čo to je a ako funguje? Šanca dobre hodnotené, no neúspešné projekty z programu Horizont 2020

Seal of Excelence (Známka excelentnosti) je značka kvality, ktorá sa udeľuje návrhom projektov predloženým na financovanie v rámci programu Horizont 2020, ktoré úspešne splnili všetky prísne podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie návrhov, ale nemohli sa financovať z dostupného rozpočtu na výzvy. Continue reading “Seal of Excellence: Čo to je a ako funguje? Šanca dobre hodnotené, no neúspešné projekty z programu Horizont 2020”

ÚVO navrhuje zjednodušiť kontrolu verejného obstarávania pri eurofondoch

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhuje zjednodušiť kontrolu procesu verejného obstarávania pri zákazkách financovaných z eurofondov. Ide napríklad o zvýšenie limitov na dvojnásobok pre kontrolu zákaziek pred podpisom zmluvy. Continue reading “ÚVO navrhuje zjednodušiť kontrolu verejného obstarávania pri eurofondoch”

SBA ponúka preplatenie letenky a ubytovania na biznis podujatia v EÚ (prihlášky do 20.5.2018)

Podnikatelia (MSP) z Bratislavského kraja: Vycestujte za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia zamerané na prezentáciu nových podnikateľských trendov. Vyberte si svoju konferenciu, workshop alebo seminár v zahraničí a získajte novú skúsenosť a kontakty, ktoré pomôžu v rozvoji Vášho podnikania. Voľba medzinárodného odborného podujatia je na Vás. Continue reading “SBA ponúka preplatenie letenky a ubytovania na biznis podujatia v EÚ (prihlášky do 20.5.2018)”