Návrhy na zjednodušovanie štrukturálnych fondov (ESIF) po roku 2020

Skupina na vysokej úrovni, ktorej úlohou je sledovať zjednodušenie administratívneho zaťaženia príjemcov prostriedkov z ESI fondov zverejnila svoje návrhy pre tvorcov politiky po roku 2020. Skupina konštatuje, že hoci politika súdržnosti EÚ je nepochybne pozitívna, súčasný objem pravidiel nie je vždy pre miestne orgány spravujúce EÚ fondy alebo podniky, ktoré chcú požiadať o finančné prostriedky … Čítať ďalej Návrhy na zjednodušovanie štrukturálnych fondov (ESIF) po roku 2020

Indikatívny harmonogram výziev 2017 pre OP Výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si informuje, že na webovom sídle OP VaI, v časti Harmonogramy výziev, bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 3.

Eurofondy sú v polčase. Vyčerpaných je len 6,55 %. Operačným programom hrozí prvýkrát krízové riadenie

Z balíka 15,55 miliardy eur eurofondov (Európske štrukturálne a investičné fondy - ESIF) určených na roky 2014 až 2020 vyčerpalo Slovensko do konca mája 1,018 miliardy eur tvoriacich 6,55 %. Operačným programom prvýkrát hrozí nútená správa. Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na aktuálne programové obdobie sprístupnili riadiace orgány vo výzvach a vyzvaniach pre … Čítať ďalej Eurofondy sú v polčase. Vyčerpaných je len 6,55 %. Operačným programom hrozí prvýkrát krízové riadenie

Takmer 300 mil. eur na vedu a výskum je rozdelených. Univerzity a SAV sa sťažujú, že nedostali nič.

Ministerstvo školstva SR rozdeľovalo takmer 300 miliónov eur na dlhodobý a strategický výskum a vývoj. Veľké slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied však z týchto peňazí nemajú dostať nič. Ich projekty zamietli, informácie o tom ministerstvo zverejnilo koncom júna. Informuje o tom Denník N. Rektori veľkých univerzít aj šéf Akadémie vied preto napísali ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi (nominant SNS) ostrý list … Čítať ďalej Takmer 300 mil. eur na vedu a výskum je rozdelených. Univerzity a SAV sa sťažujú, že nedostali nič.

MH SR pridalo viac peňazí na podporu podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR navýšilo objem financií určených na podporu mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom výziev operačného programu Výskum a inovácie. Záujemcovia o podporu môžu predkladať žiadosti ešte do konca júna 2017. Pri výzve zameranej na podporu nových a začínajúcich podnikov boli prostriedky navýšené z pôvodnej výšky 30 miliónov eur na 35 miliónov eur. V rámci výzvy … Čítať ďalej MH SR pridalo viac peňazí na podporu podnikov

Výsledky dotazníkového prieskumu o eurofondoch po 2020

Po roku 2020 by podpora z eurofondov mala vyzerať ako kombinácia grantov, návratnej pomoci a financovania z viacerých zdrojov. Smerovať by mala najmä do vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií, dopravy či malých a stredných podnikov. Zhodli sa na tom respondenti v dotazníku, ktorého výsledky predstavil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na odbornom seminári … Čítať ďalej Výsledky dotazníkového prieskumu o eurofondoch po 2020

Informačný seminár na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v BSK (14.6.2017, Bratislava)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07), ktorý sa uskutoční dňa 14. júna 2017 v Bratislave. Viac o podujatí … Čítať ďalej Informačný seminár na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v BSK (14.6.2017, Bratislava)

Slovensko opäť negatívne exceluje: Má najviac nezrovnalostí pri čerpaní eurofondov spomedzi členských štátov

Slovensko muselo vrátiť takmer 16 % zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ) čerpaných v rokoch 2013 až 2016, informoval dnes Európsky úrad na boj proti podvodom. Dokopy Slovensko muselo vrátiť najviac peňazí zo štrukturálnych fondov spomedzi členských štátov. Európsky úrad na boj proti podvodom (OLAF) dnes informoval, že v roku 2016 uzavrel 272 prípadov a … Čítať ďalej Slovensko opäť negatívne exceluje: Má najviac nezrovnalostí pri čerpaní eurofondov spomedzi členských štátov

Výzva na podporu kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo 28. apríla Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu malých a stredných podnikateľov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji. Ide o historicky prvú výzvu v rámci implementácie európskych fondov na Slovensku, pri ktorej sa dá … Čítať ďalej Výzva na podporu kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

Na podporu výskumu a vývoja v podnikoch v Bratislavskom kraji pôjde 17 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dnes vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji. Celkovo 17 miliónov eur podporí výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch a aktivity zamerané na ochranu práv … Čítať ďalej Na podporu výskumu a vývoja v podnikoch v Bratislavskom kraji pôjde 17 miliónov eur