Grantové financovanie technologických startupov (Bratislava, 18.5.2023)

Na informačnom seminári poskytneme prehľad nenávratných finančných možností (grantov) a podporných služieb, ktoré môžu slovenské technologické startupy využiť, aby svoje inovatívne myšlienky overili u potenciálnych zákazníkov, úspešne dotiahli inovatívne produkty alebo služby na trh a zvýšili tak hodnotu firmy pred vstupom investorov. Zároveň sa v panelovej diskusii porozprávame, ako najlepšie pripraviť startup na využitie a načasovanie grantového financovania, ako zladiť granty s investíciami a tiež si povieme tipy a rady, ako pripraviť stratégiu startupu pre rast (aj) prostredníctvom nenávratnej podpory.

 • Kedy: 18.5.2023 (13:00-16:30)
 • Kde: CVTI SR, Lamačská 8A, Bratislava (osobné stretnutie)
 • Bezplatne na základe registrácie (na konci stránky)

PROGRAM: 

Prezentácie: Prehľad grantových možností pre technologické startupy na Slovensku

 • Verejné grantové prostriedky pre startupy z EÚ (program Horizont Európa)
  • financovanie skorých fáz (idea, proof of concept, validácie) prostredníctvom malých a rýchlych grantov kaskádového financovania (granty 50-200 tisíc eur), akceleračné, investičné a podporné služby z Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT)
  • akcelerátor EIC pre najambicióznejšie tech startupy poskytne financovanie až 17,5 mil. eur na validáciu produktov a služieb a vstup/rozširovanie trhu
  • podpora prípravy na škálovanie pre európske greentech startupy (SynergistEIC) formou grantov vo výške do 50 tisíc eur a podporných služieb
 • Podpora startupov v rámci Plánu obnovy, Výskumná a inovačná autorita (VAIA)
 • Špecifické bezplatné služby pre technologické startupy a podpora pri príprave návrhov projektov
  • služby národných kontaktných bodov a mentoring Národnej kancelárie Horizontu 
  • podpora projektov, ktoré získali známku kvality (Seal of Excellence), podpora prípravy návrhov projektov a koučing pre firmy organizovaný Ministerstvom hospodárstva SR
  • špecifické služby pre technologické startupy, startupy vedené ženami a podpora držiteľov Seal of Excellence, rozvoj internacionalizácie a inovácií v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network 
  • možnosti využitia externých expertov na prípravu projektových návrhov v rámci SBA
  • rozvoj digitalizácie s podporou Európskych centier digitálnych inovácií (EDIH) na Slovensku

Panelová diskusia: Ako rozvíjať technologické startupy s využitím grantového financovania

 • Peter Szuttor (moderátor) je národný kontaktný bod pre pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE) z Národnej kancelárie Horizontu Európa.
 • Ivan Filus pomáha zakladateľom inovatívnych technologických startupov vstúpiť na trh s novými produktami a rásť. Je konzultantom BIC Bratislava a MSIC Ostrava, slovenským národným kontaktným bodom pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE), manažér slovenského zastúpenia siete Enterprise Europe Network, spoluarchitekt inovačných ekosystémov v SR a finančných schém pre technologické firmy. 
 • Katarína Paštrnák, project lead v G-Force, VC fonde, ktorý celosvetovo investuje do začínajúcich climate-tech startupov. G-Force okrem investície poskytuje startupom v spolupráci s Founders Factory 6-mesačný support program.  
 • Pavol Turčina, CEO GOSPACE LABS, vedie slovenský technologický startup, ktorý prináša revolučný prístup k mestskému parkovaniu. Projekt digitálneho parkovania Fleximodo získal financovanie vďaka prestížnemu národnému oceneniu Seal of Excellence.
 • Peter Kilián, COO firmy MultiplexDX, ktorej hlavným cieľom je odstrániť nesprávnu diagnostiku rakoviny zavedením presných, kvantitatívnych a dostupných diagnostických testov, ktoré umožnia personalizovanú liečbu pacienta. MultiplexDX je prvou slovenskou firmou, ktorá získala európsky grant EIC Accelerator v pilotnej schéme EK.
 • Daniel Straka, riaditeľ Odboru programov, Výskumná a inovačná autorita (VAIA), Úrad vlády SR

Organizátori:

S podporou:

Bezplatná registrácia na podujatie (na konci stránky)


Zdroje a informácie

Financovanie pre startupy:

Prehľad: Granty EÚ pre startupy. Prehľad európskych programov financovania, ktoré podporujú (nielen) startupy a inovatívne malé a stredné podniky. Prehľady sú pripravené v dvoch verziách: s kontaktnými miestami pre Slovensko alebo Českú republiku. Viac informácií

EIC Accelerator EIC Accelerator je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna) a investície vstupom do základného kapitálu na globálny predaj (až do 15 miliónov eur). Viac informácií

Kaskádové financovanie známe tiež ako finančná podpora pre tretie strany (Financial Support for Third Parties – FSTP), je mechanizmus Európskej komisie na distribúciu verejných finančných prostriedkov s cieľom pomôcť príjemcom, ako sú startupy, malé a stredné podniky a / alebo stredne kapitalizované spoločnosti (mid-caps), pri zavádzaní alebo rozvoji (najmä) digitálnych inovácií. Viac informácií

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) podporuje rozvoj dynamických, dlhodobých európskych partnerstiev medzi poprednými spoločnosťami, výskumnými laboratóriami a vysokými školami. Viac informácií

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín. Viac informácií

Eurostars je najväčší medzinárodný program financovania pre malé a stredné podniky, ktoré chcú spolupracovať na projektoch výskumu a vývoja, ktoré vytvárajú inovatívne produkty, procesy alebo služby určené na komercializáciu. Viac informácií

SynergistEIC podporí green tech startupy grantami 50 tisíc eur. V rámci otvorenej výzvy podporí SynergistEIC 15 startupov (5 žiadateľov o grant EIC a 10 firiem, ktoré nie sú žiadateľmi o grant EIC) a poskytne 6-mesačnú podporu, ktorá zahŕňa 3-mesačný akceleračný program na zvýšenie škálovateľnosti, ako aj sériu seminárov na témy financovania a verejného obstarávania EÚ a príležitosti na nadviazanie kontaktov s aktérmi inovačného ekosystému EÚ. Výzva je otvorená do 14.6.2023. Viac informácií

Výzva na podporu prípravy návrhov projektov programu Horizont Európa (VAIA). Ak ste koordinátorom alebo partnerom v projektoch vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa, máte možnosť získať podporu. Výzva je určená pre nepodnikateľské výskumné organizácie a podniky, ktorých projektové zámery získali minimálne 50% hodnotenia vo výzvach programu Horizont Európa alebo vo výzvach doplnkového programu Euratom. Viac informácií

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré podporujú spoločnosti a organizácie verejného sektora, aby reagovali na digitálne výzvy a stali sa konkurencieschopnejšími. EDIH by mali vytvoriť silné prepojenie s inými sieťami vrátane sietí EEN, EIC a Startup Europe s cieľom poskytovať bezproblémovú službu malým a stredným podnikom v rámci miestnych a regionálnych ekosystémov Viac informácií a kontakty na EDIHy

Bezplatné služby pre výskumníkov a inovátorov na podporu využitia a zhodnotenia výsledkov výskumu. Kancelária SLORD pripravila novú príručku sumarizujúcu rôzne bezplatné nástroje napomáhajúce využitiu a zhodnocovaniu výsledkov výskumu a inovácií. Príručka združuje rôzne európske, ale i slovenské služby zamerané na správu duševného vlastníctva, vytváranie a podporu startupov, prepájanie s investormi a mnohé iné. Viac informácií

Connect Day 2023: Prepojenie startupov, investorov a korporátov (Viedeň, 31.5.2023). Na konci mája sa bude vo Viedni konať ďalší ročník Connect Day, ktorý sa na prepojenie startupov a firiem/korporátov, ktoré hľadajú inovatívne produkty a služby (prílev inovácií). Okrem toho podujatie podporuje prepájanie startupov s investormi zameranými na early-stage investície a rizikový kapitál. Podujatie je bezplatné na základe podmienok registrácie pre startupy a investorov. Viac informácií

CIREVALC sa zameriava na zavádzanie a rozširovanie modelov obehového hospodárstva v regionálnych hodnotových reťazcoch v sektore potravín, stravovania a balenia prostredníctvom CIREVALC Akcelerátora Q2-Q3/2024. Viac informácií

ADMA Trans4MErs poskytuje podporu výrobných firiem, aby sa stali “firmami budúcnosti”, čo zahŕňa ekologické, digitálne a spoločenské výzvy. Ponúka služieb pre MSP v oblasti digitálnej transformácie prostredníctvom digitálnych voucherov. Viac informácií

Finančné nástroje s podporou EÚ: 58 úverových (garančných) a investičných nástrojov pre slovenské firmy, ktoré poskytujú návratné financovanie za zvýhodnených podmienok. Viac informácií

Podpora a služby:

Národná kancelária Horizontu je hlavnou podpornou štruktúrou na národnej úrovni pre odborné poradenstvo, poskytovanie usmernení, praktických informácií a pomoc vo všetkých aspektoch účasti v programe Horizont Európa. Viac informácií

Enterprise Europe Network (EEN) predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami. Enterprise Europe Network združuje viac ako 600 organizácií s 3000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách.Viac informácií

EEN2EIC: Podpora pre uchádzačov do EIC Accelerator z nových členských krajín, startupy vedené ženami a držiteľov Seal of Excellence prostredníctvom Enterprise Europe Network. Vzhľadom na veľmi nízku zapojenosť startupov z nových členských krajín a firiem vedených ženami v schéme EIC Accelerator, pripravila Európska komisia špecifickú podpornú aktivitu zameranú na tieto dve cieľové skupiny ako aj držiteľov Seal of Excellence. Viac informácií

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. Viac informácií

Innovate Slovakia: Informácie a podklady pre rast startupového a inovačného ekosystému na Slovensku. Viac informácií