Výzva na podporu prípravy návrhov projektov programu Horizont Európa

Ak ste koordinátorom alebo partnerom v projektoch vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa, máte možnosť získať podporu. Výzva je určená pre nepodnikateľské výskumné organizácie a podniky, ktorých projektové zámery získali minimálne 50% hodnotenia vo výzvach programu Horizont Európa alebo vo výzvach doplnkového programu Euratom.

Cieľom tejto výzvy je stimulovať a zvýšiť participáciu slovenských inštitúcií v projektoch Horizont Európa, zvýšiť počet kvalitných projektov predkladaných vo výzvach a motivovať výskumné a inovačné kapacity k aktívnejšiemu zapojeniu do medzinárodných konzorcií.

Zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti bolo na podporu alokovaných 7,2 mil. €.

Viac informácii nájdete na stránke VAIA

Zdroj: VAIA