Katalóg služieb pre príjemcov podpory EIC

Vybraná skupina európskych organizácií teraz ponúka inovátorom Európskej rady pre inovácie (EIC) niekoľko služieb. Zistite, ako môžete požiadať o služby prostredníctvom úplne nového katalógu služieb partnerov EIC a zistite, ktoré organizácie spolupracujú s EIC.

Viac informácií a prístup ku katalógu (len pre príjemcov pomoci EIC).

Od akcelerátorov a inkubátorov až po technologické parky a klastrové organizácie – EIC vytvára partnerstvá na riešenie rôznych potrieb podpory podnikania pre príjemcov EIC.

Pripojené organizácie pochádzajú z európskych krajín, ako sú Francúzsko, Poľsko, Španielsko, Holandsko, Portugalsko, Česko, Slovinsko, Taliansko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Ich služby zahŕňajú podporu pri získavaní finančných prostriedkov, akceleračné programy, due diligence a mnohé ďalšie.

Tu je zoznam prvých partnerov pre podporné služby EIC: