Ako by mal vyzerať pitch deck (nielen) pre EIC Accelerator

Prihláška na krátky návrh EIC Accelerator pozostáva z 3 častí: online formulár, video a pitch deck. Práve k poslednej časti pripravil projekt spájajúci Národné kontaktné body programu Horizont Európa pre inovácie príručku s odporúčaniami, čo by v tejto prezentácii nemalo chýbať.

Každá z častí návrhu umožňuje žiadateľom uviesť informácie o svojom projekte z rôznych hľadísk.

  • Otázky v platforme umožňujú vysvetliť váš projekt prevažne textovým opisom.
  • Video umožňuje poskytnúť bezprostrednejší a priamejší dojem o tíme a jeho potenciáli.
  • Pitch deck umožňuje efektívne a doplnkovo ilustrovať váš projekt pomocou údajov, tabuliek, grafov, obrázkov alebo užitočných odkazov.

Pitch deck je prezentácia s 10 stranami (slides), ktorú je potrebné nahrať vo formáte PDF do nástroja AI na konci fázy predkladania krátkych návrhov. Tento dokument vám umožní rozšíriť písomné otázky z platformy v kľúčových dimenziách vášho návrhu, konkrétne o vašu ponuku hodnoty, vaše kľúčové trhy, váš obchodný model a vašu stratégiu rozširovania.

Keďže neexistuje žiadna konkrétna šablóna, cieľom tohto dokumentu je ilustrovať, ako efektívne štruktúrovať pitch deck s návrhom.

Viac informácií a možnosť stiahnutia dokumentu.

Dokument pripravil podporný projekt Access2EIC.