EIT Urban Mobility poskytne finančnú podporu až do výšky 500 tisíc pre firmy v oblasti mestskej mobility

EIT Urban Mobility poskytne podporu financovania pre startupy a MSP, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia mestskej mobility s cieľom vytvoriť v mestách príjemnejšie a zdravšie prostredie.

V snahe o pozitívnu zmenu a prosperitu startupov udeľuje EIT Urban Mobility finančnú podporu až do výšky 500 000 EUR. Cieľom je akcelerácia startupu, ako aj podpora inovácií, ktoré v konečnom dôsledku môžu transformovať európske prostredie mestskej mobility.

Výzva je priebežne otvorená s nasledujúcimi uzávierkami:

  • 3.5.2023
  • 7.7.2023
  • 29.9.2023

Viac informácií o výzve