Inovačné poukážky Slovensko 3.0 sú otvorené do 15. januára 2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) podporí firmy formou inovačných poukážok Slovensko 3.0. O podporu až do výšky 15-tisíc eur môžu žiadať podnikatelia pôsobiaci vo všetkých krajoch Slovenska môžu.

Cieľom inovačných poukážok je zabezpečiť podnikom prístup k profesionálnym zručnostiam, službám, znalostiam, ktoré umožnia presadiť svoj nápad alebo produkt na trhu doma aj v zahraničí. Tiež im podať pomocnú ruku pri vývoji nových, vylepšení existujúcich produktov či pri aplikovaní znalostí a technológií do praxe.

Finančná pomoc je vo výške od 2 do 15-tisíc eur, SIEA preplatí až 85 % celkových výdavkov podniku, pričom preplatenie je opäť formou predfinancovania. Výzvu agentúra vyhlasuje 28. novembra, jej prvé kolo uzavrie 15. januára 2023, alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov. Tých je dovedna vyčlenených 1 250 000 eur.

Viac informácií o výzve