Čo dosiahla Európska rada pre inovácie: EIC Impact report 2022

Európska komisia zverejnila správu o výsledkoch Európskej rady pre inovácie (EIC), kde mapuje jej doterajšie výsledky a ich dopad na rast deep tech startupov v Európe: 12 jednorožcov a 112 kentaurov v rámci celkového portfólia s celkovou hodnotou viac ako 40 mld. eur. Takmer 1400 inovatívnych produktov alebo služieb. Široké zapojenie investorov… To sú niektoré z doterajších výsledkov EIC.

Doteraz poskytnutá podpora EIC viedla k nasledovným výsledkom:

  • Portfólio spoločností EIC dosiahlo kombinovanú hodnotu viac ako 40 miliárd €, vrátane 12 jednorožcov a 112 kentaurov.
  • Podnietenie následných investícií do portfóliových spoločností vo výške viac ako 10 miliárd €, vrátane investícií rizikového kapitálu, podnikov a bánk.
  • 20 % finančných prostriedkov bolo udelených pre startupy vedené ženami v rámci programu Accelerator a viac ako 30 % financií v rámci programu Pathfinder bolo udelených tímom vedených výskumníčkami.
  • Uzavretie 92 investičných dohôd a získanie 500 miliónov € v rámci spoločných investícií spolu s fondom EIC, čo predstavuje 2,6 € dodatočných kapitálových investícií za každé euro investície prostredníctvom fondu EIC.
  • EIC podporila viac ako 500 výskumných projektov, ktoré priniesli približne 1 375 inovácií, pričom viac ako 90 % z nich pravdepodobne vyústi do nového alebo vylepšeného výrobku alebo procesu.
  • EIC poskytla 100 miliónov EUR na komercializáciu prelomových nápadov prostredníctvom prvého súboru výziev EIC Transition.

Stiahnite si EIC Impact report 2022 (PDF).

EIC Accelerator je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna) a investície vstupom do základného kapitálu na globálny predaj (až do 15 miliónov eur).

Viac informácií o EIC Accelerator

Čo bude EIC podporovať v roku 2023: Pracovný program

Podcast o EIC Accelerator: