Nový pracovný program EIC na rok 2023

Európska komisia publikovala finálnu verziu základného dokumentu pre Európsku radu pre inovácie (EIC) na rok 2023. Pracovný program EIC otvára možnosti financovania v hodnote viac ako 1,6 miliardy EUR v roku 2023, z ktorých 1,13 miliardy EUR je určených pre EIC Accelerator.

Program predstavuje otvorené aj tematické oblasti podpory pre EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator.

Pre EIC Accelerator bude v roku 2023 k dispozícii financovanie pre:

 1. Otvorené témy (akákoľvek oblasť) s rozpočtom 613 mil. eur
 2. Tematické priority (Challenges) s rozpočtom 524,7 mil. eur so zamerním na:
  • Biomarkers for cancer
  • Decontamination for pandemic management
  • Energy storage
  • New European Bauhaus
  • Quantum or semiconductor components
  • Resilient agriculture
  • Space technologies and services

Termíny pre podanie návrhov pre EIC Accelerator:

 • Krátky návrh (Step 1) je možné podať kedykoľvek
 • Úplný návrh (Step 2) je možné podať po úspešnom schválení krátkeho návrhu do 12 mesiacov k niektorému z nasledujúcich termínov:
  • 11.1.2023 (len pre Open/otvorené témy)
  • 22.3.2023
  • 7.6.2023
  • 4.10.2023

Stiahnite si pracovný program EIC na rok 2023

Pozrite sa aj na ostatné pracovné programy iných častí Horizont Európa.

EIC Accelerator je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna) a investície vstupom do základného kapitálu na globálny predaj (až do 15 miliónov eur). Viac informácií…