Podpora vo forme voucherov až do výšky 9600 eur na firemný audit na zlepšenie interných procesov

Slovak Business Agency (SBA) podporí prostredníctvom procesných auditov rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch, poukázať na ich príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom auditov by mali byť riešenia a návrhy na zlepšenie v danej firme.

  • Trvanie auditu: max. 3 mesiace
  • Celková výška poukážky: max. 9 600 €
  • Kto môže vykonávať audit: podnikateľský subjekt, ktorý má oprávnenie na vykonávanie konzultačno – poradenskej činnosti v danej oblasti
  • Ako často bude zasadať komisia: predpoklad 1x za mesiac alebo podľa potreby

Viac informácií o výzve