Globálny inovačný index 2022: Najinovatívnejšie krajiny sveta

Od roku 2000 sa celosvetové investície do výskumu a vývoja strojnásobili na 2,4 bilióna USD. Inovácie je zo svojej podstaty náročné kvantifikovať, ale Globálny inovačný index (GII) sa o to dlhodobo snaží. Zostavil na konci roku 2022 rebríček krajín 50 najinovatívnejších krajín na základe siedmych ukazovateľov:  sofistikovanosť podnikov, sofistikovanosť trhu, infraštruktúra, ľudský kapitál a výskum, inštitúcie, kreatívne výstupy, znalostné a technologické výstupy.

Prvé miesta obsadili:

  1. Švajčiarsko
  2. USA
  3. Švédsko
  4. Spojené kráľovstvo
  5. Holandsko
  6. Južná Kórea
  7. Singapur
  8. Nemecko
  9. Fínsko
  10. Dánsko

S 15 z 25 najlepších ekonomík na svete je Európa hnacou silou na podporu inovatívnych ekosystémov. Česká republika sa umiestnila na 30. mieste, Slovensko na 46. mieste.

Viac informácií o GII 2022